logotyp Student Portal
Icon help

Department of Scandinavian Languages


TENTAMENSSCHEMA VT21

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Tentamensschema vt 2021

 

1 Svenska språket A och B samt Nordiska språk A och B

1.1 Svenska språket A

Språkvetenskapliga perspektiv, 2,5 hp Löpande examination
Språkstruktur, 7,5 hp

Ordinarie tentamen: 2021-03-12, starttid kl. 8.00, sluttid meddelas av examinator. Obs! Tentan sker digitalt. Information ges via kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

Omtentamen: 2021-04-24, starttid kl. 9.00, sluttid meddelas av examinator. Obs! Tentan sker digitalt. Information ges via kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

Texter och samtal, 7,5 hp Löpande examination
Svenskan i tid och rum, 7,5 hp

Hemtentamen, sista inlämningsdag: 2021-04-29. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

Tala och skriva, 5 hp Löpande examination

 

1.2 Nordiska språk A

Isländska, 7,5 hp

Ordinarie tentamen: 2021-03-26, starttid kl. 8.00, sluttid meddelas av examinator. Obs! Tentan sker digitalt. Information ges via kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

Omtentamen: 2021-05-08, starttid kl. 9.00, sluttid meddelas av examinator. Obs! Tentan sker digitalt. Information ges via kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

Språkstruktur

Ordinarie tentamen: 2021-03-12, starttid kl. 8.00, sluttid meddelas av examinator. Obs! Tentan sker digitalt. Information ges via kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

Omtentamen: 2021-04-24, starttid kl. 9.00, sluttid meddelas av examinator. Obs! Tentan sker digitalt. Information ges via kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

Svenskan i tid och rum, 7,5 hp

Hemtentamen, sista inlämningsdag: 2021-04-29. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

Danska och norska, 7,5 hp

Hemtentamen, sista inlämningsdag:​ 2021-05-28. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.


1.3 Svenska språket B

Språket i samhället, 7,5 hp

Ordinarie tentamen: 2021-06-03, starttid kl. 8.00, sluttid meddelas av examinator. Obs! Tentan sker digitalt. Information ges via kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

Omtentamen: Augusti

Svenska språkets historia, 7,5 hp

Ordinarie tentamen: 2021-03-23, starttid kl. 8.00, sluttid meddelas av examinator. Obs! Tentan sker digitalt. Information ges via kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

Omtentamen: 2021-05-08, starttid kl. 9.00, sluttid meddelas av examinator. Obs! Tentan sker digitalt. Information ges via kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

Grammatik, text och betydelse, 7,5 hp

Ordinarie tentamen: 2021-03-26, starttid kl. 8.00, sluttid meddelas av examinator. Obs! Tentan sker digitalt. Information ges via kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

Omtentamen: 2021-05-15, starttid kl. 9.00, sluttid meddelas av examinator. Obs! Tentan sker digitalt. Information ges via kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

Språkvetenskaplig fördjupning, 7,5 hp Löpande examination

 

1.4 Nordiska språk B

Språklig kontrast och kontinuitet i Norden, 7,5 hp Hemtentamen, sista inlämningsdag: 2021-03-26. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.
Svenska språkets historia, 7,5 hp

Ordinarie tentamen: 2021-03-23, starttid kl. 8.00, sluttid meddelas av examinator. Obs! Tentan sker digitalt. Information ges via kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

Omtentamen: 2021-05-08, starttid kl. 9.00, sluttid meddelas av examinator. Obs! Tentan sker digitalt. Information ges via kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

Fornisländska, 7,5 hp

Ordinarie tentamen: 2021-06-03, starttid kl. 8.00, sluttid meddelas av examinator. Obs! Tentan sker digitalt. Information ges via kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

Omtentamen: Augusti

Språkvetenskaplig fördjupning, 7,5 hp Löpande examination

 

2 Svenska språket/Nordiska språk C

Examensarbete, 15 hp Ventilering v. 22
Textanalys i teori och praktik, 7,5 hp Löpande examination
Samtalsanalys, 7,5 hp Hemtentamen, sista inlämningsdag: 2021-03-26. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.
Grammatik, text och betydelse, 7,5 hp

Ordinarie tentamen: 2021-03-26, starttid kl. 8.00, sluttid meddelas av examinator. Obs! Tentan sker digitalt. Information ges via kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

Omtentamen: 2021-05-15, starttid kl. 9.00, sluttid meddelas av examinator. Obs! Tentan sker digitalt. Information ges via kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

Fornisländska texter, 7,5 hp Muntlig tentamen: individuellt, efter överenskommelse
Runologi, 7,5 hp Hemtentamen, sista inlämningsdag: 2021-03-31. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.
Ämnesdidaktiska perspektiv inom svenska som andraspråk, 7,5 hp Hemtentamen, sista inlämningsdag: 2021-03-28. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

 

3 Ämneslärarprogrammet

3.1 Ämneslärarprogrammet, Svenska 1

Språkets struktur, 7 hp

Ordinarie tentamen: 2021-03-12, starttid kl. 8.00, sluttid meddelas av examinator. Obs! Tentan sker digitalt. Information ges via kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

Omtentamen: 2021-04-24, starttid kl. 9.00, sluttid meddelas av examinator. Obs! Tentan sker digitalt. Information ges via kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

Text och tal i skola och samhälle, 7 hp

Ordinarie tentamen: 2021-03-30, starttid kl. 8.00, sluttid meddelas av examinator. Obs! Tentan sker digitalt. Information ges via kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

Omtentamen: 2021-05-15, starttid kl. 9.00, sluttid meddelas av examinator. Obs! Tentan sker digitalt. Information ges via kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.


3.2 Ämneslärarprogrammet, Svenska 2

Grannspråken i Norden 7,5 hp Hemtentamen, sista inlämningsdag: 2021-05-28. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.
Språk i användning, 7,5 hp

Ordinarie tentamen: 2021-04-22, starttid kl. 8.00, sluttid meddelas av examinator. Obs! Tentan sker digitalt. Information ges via kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

Omtentamen: Augusti


3.3 Ämneslärarprogrammet, Svenska 3

Svenska språket i tid och rum, 7,5 hp

Ordinarie tentamen: 2021-03-26, starttid kl. 8.00, sluttid meddelas av examinator. Obs! Tentan sker digitalt. Information ges via kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

Omtentamen: 2021-05-08, starttid kl. 9.00, sluttid meddelas av examinator. Obs! Tentan sker digitalt. Information ges via kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

Svenskämnets didaktik för ämneslärare, 7,5 hp Hemtentamen, sista inlämningsdag: 2021-04-29. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.
Svenskämnesdidaktisk uppsats, 7,5 hp Ventilering v. 22

 

3.4 Ämneslärarprogrammet, Svenska 4

Självständigt arbete (språklig inriktning), 15 hp Ventilering v. 22
Teori och metod i svenska med didaktisk inriktning, 7,5 hp Löpande examination
Svenskämnets texter i teori och praktik, 7,5 hp Löpande examination

 

4 Svenska som andraspråk

4.1 Svenska som andraspråk A, helfart, dag

Skolan i det flerspråkiga samhället, 7,5 hp

Ordinarie tentamen: 2021-03-16, starttid kl. 8.00, sluttid meddelas av examinator. Obs! Tentan sker digitalt. Information ges via kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

Omtentamen: 2021-05-03, starttid kl. 8.00, sluttid meddelas av examinator. Obs! Tentan sker digitalt. Information ges via kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv, 7,5 hp

Ordinarie tentamen: 2021-03-23, starttid kl. 8.00, sluttid meddelas av examinator. Obs! Tentan sker digitalt. Information ges via kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

Omtentamen: 2021-06-01, starttid kl. 8.00, sluttid meddelas av examinator. Obs! Tentan sker digitalt. Information ges via kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

Fonetik och muntlig kommunikation, 7,5 hp

Ordinarie tentamen: 2021-06-03, starttid kl. 8.00, sluttid meddelas av examinator. Obs! Tentan sker digitalt. Information ges via kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

Omtentamen: Augusti

Andraspråksinlärning i teori och praktik, 7,5 hp Hemtentamen, sista inlämningsdag: 2021-06-01. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

 

4.2 Svenska som andraspråk A, kvartsfart, termin 1, kväll

Skolan i det flerspråkiga samhället, 7,5 hp

Ordinarie tentamen: 2021-05-10, starttid kl. 8.00, sluttid meddelas av examinator. Obs! Tentan sker digitalt. Information ges via kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

Omtentamen: Augusti

 

4.3 Svenska som andraspråk A, kvartsfart, termin 2, kväll

Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv, 7,5 hp

Ordinarie tentamen: 2021-06-01, starttid kl. 8.00, sluttid meddelas av examinator. Obs! Tentan sker digitalt. Information ges via kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

Omtentamen: Augusti

 

4.4 Svenska som andraspråk A, kvartsfart, termin 3, kväll

Fonetik och muntlig kommunikation, 7,5 hp

Ordinarie tentamen: 2021-06-03, starttid kl. 8.00, sluttid meddelas av examinator. Obs! Tentan sker digitalt. Information ges via kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

Omtentamen: Augusti

 

4.5 Svenska som andraspråk A, kvartsfart, termin 4, kväll

Andraspråksinlärning i teori och praktik, 7,5 hp

Hemtentamen, sista inlämningsdag: 2021-06-02. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

 

4.6 Svenska som andraspråk B

Språkanalys och bedömning, 7,5 hp

Ordinarie tentamen: 2021-06-04, starttid kl. 8.00, sluttid meddelas av examinator. Obs! Tentan sker digitalt. Information ges via kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

Omtentamen: Augusti

Andraspråksinlärares läs- och skrivutveckling, 7,5 hp Hemtentamen, sista inlämningsdag: 2021-03-24. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.
Flerspråkighet i samhället och hos individen, 7,5 hp

Ordinarie tentamen: 2021-03-19, starttid kl. 8.00, sluttid meddelas av examinator. Obs! Tentan sker digitalt. Information ges via kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

Omtentamen: 2021-05-08, starttid kl. 9.00, sluttid meddelas av examinator. Obs! Tentan sker digitalt. Information ges via kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

Skönlitteratur ur ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp Löpande examination

 

4.7 Svenska som andraspråk C

Teori och metod i svenska som andraspråk, 7,5 hp Löpande examination
Självständigt arbete, 15 hp Ventilering v. 22
Textanalys i teori och praktik, 7,5 hp Löpande examination
Samtalsanalys, 7,5 hp Hemtentamen, sista inlämningsdag: 2021-03-26. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.
Grammatik, text och betydelse, 7,5 hp

Ordinarie tentamen: 2021-03-26, starttid kl. 8.00, sluttid meddelas av examinator. Obs! Tentan sker digitalt. Information ges via kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

Omtentamen: 2021-05-15, starttid kl. 9.00, sluttid meddelas av examinator. Obs! Tentan sker digitalt. Information ges via kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

Fornisländska texter, 7,5 hp Muntlig tentamen: individuellt, efter överenskommelse
Runologi, 7,5 hp Hemtentamen, sista inlämningsdag: 2021-03-31. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.
Ämnesdidaktiska perspektiv inom svenska som andraspråk, 7,5 hp Hemtentamen, sista inlämningsdag: 2021-03-28. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

 

5 Masterprogram i svenska och kurser på avancerad nivå

Examensarbete, 15 hp Ventilering v. 22
Sociolingvistiska forskningsfält, 7,5 hp Hemtentamen, sista inlämningsdag: 2021-03-29. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.
Samtalsanalys (avancerad nivå), 7,5 hp Hemtentamen, sista inlämningsdag: 2021-03-26. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.
Praxisnära språkforskning, 7,5 hp Löpande examination
Nordisk språkgemenskap förr och nu, 7,5 hp Löpande examination
Fornisländska, fördjupningskurs 7,5 hp Muntlig tentamen: individuellt, efter överenskommelse
Runologi, fördjupning, 7,5 hp Hemtentamen, sista inlämningsdag: 2021-03-31. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.
Litteracitet ur ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp Hemtentamen, sista inlämningsdag: 2021-06-04. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.
Flerspråkighet och utbildning, 7,5 hp Hemtentamen, sista inlämningsdag: 2021-06-01. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

 

6 Svenska för studenter med annat modersmål

6.1 Basic Swedish

Basic Swedish 1
Reading Comprehension and Written Profiency

June 2, from 5 P.M.

Re-exam: August 18, from 5 P.M.

Listening Comprehension and Oral Proficiency

June 3, from 5 P.M.

Re-exam: August 19, from 5 P.M.

Oral re-exam August 17

 

Basic Swedish 2
Reading Comprehension and Written Profiency

June 2, from 5 P.M.

Re-exam: August 18, from 5 P.M.

Listening Comprehension and Oral Proficiency

June 3, from 5 P.M.

Re-exam: August 19, from 5 P.M.

Oral re-exam August 17

 

Basic Swedish 3
Reading Comprehension and Written Profiency

June 2, from 5 P.M.

Re-exam: August 18, from 5 P.M.

Listening Comprehension and Oral Proficiency

June 3, from 5 P.M.

Re-exam: August 19, from 5 P.M.

Oral re-exam August 17

 

Basic Swedish 4
Reading Comprehension and Written Profiency

June 2, from 5 P.M.

Re-exam: August 18, from 5 P.M.

Listening Comprehension and Oral Proficiency

June 3, from 5 P.M.

Re-exam: August 19, from 5 P.M.

Oral re-exam August 17

 

6.2 Swedish for Academics

Swedish for Academics 1
Reading Comprehension and Written Profiency

June 2, from 5 P.M.

Re-exam: August 18, from 5 P.M.

Listening Comprehension and Oral Proficiency

June 3, from 5 P.M.

Re-exam: August 19, from 5 P.M.

Oral re-exam August 17

 

Swedish for Academics 2
Reading Comprehension and Written Profiency

June 2, from 5 P.M.

Re-exam: August 18, from 5 P.M.

Listening Comprehension and Oral Proficiency

June 3, from 5 P.M.

Re-exam: August 19, from 5 P.M.

Oral re-exam August 17

 

Swedish for Academics 3
Reading Comprehension and Written Profiency

June 2, from 5 P.M.

Re-exam: August 18, from 5 P.M.

Listening Comprehension and Oral Proficiency

June 3, from 5 P.M.

Re-exam: August 19, from 5 P.M.

Oral re-exam August 17

 

Swedish for Academics 4
Reading Comprehension and Written Profiency

June 2, from 5 P.M.

Re-exam: August 18, from 5 P.M.

Listening Comprehension and Oral Proficiency

June 3, from 5 P.M.

Re-exam: August 19, from 5 P.M.

Oral re-exam August 17

 

6.3 Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (steg 1)

Muntlig färdighet och hörförståelse

Muntlig tentamen: 2021-06-03, 9-16, via Zoom. Information ges från kursläraren.

Omtentamen: Augusti

Läsförståelse

Ordinarie tentamen (e-tentamen): 2021-06-01

Omtentamen: Augusti

Skriftlig framställning

Ordinarie tentamen (e-tentamen): 2021-06-02

Omtentamen: Augusti

 

6.4 Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (steg 2)

Muntlig färdighet och hörförståelse

Muntlig tentamen: 2021-06-03, 9-16, via Zoom. Information ges från kursläraren.

Omtentamen: Augusti

Läsförståelse

Ordinarie tentamen (e-tentamen): 2021-06-01

Omtentamen: Augusti

Skriftlig framställning

Ordinarie tentamen (e-tentamen): 2021-06-02

Omtentamen: Augusti

 

6.5 Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (steg 3)

Muntlig färdighet och hörförståelse

Muntlig tentamen: 2021-05-31, 9-16, via Zoom. Information ges från kursläraren.

Omtentamen: Augusti

Läsförståelse

Ordinarie tentamen: 2021-06-01

Omtentamen: Augusti

Skriftlig framställning

Ordinarie tentamen: 2021-06-02

Omtentamen: Augusti

Språk och lärande i akademisk miljö Löpande examination

 

6.6 Svenska för akademiska studier

Muntlig kommunikation i akademiska sammanhang, 7,5 hp Löpande examination
Läsande i akademiska sammanhang, 7,5 hp Löpande examination
Skrivande i akademiska sammanhang, 7,5 hp Löpande examination
Vetenskapligt skrivande, 7,5 hp Löpande examination

 

7 Fristående 7,5-poängskurser

Professionellt skrivande 50%, Tillämpad textanalys Hemtentamen, sista inlämningsdag: 2021-06-04. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.
Professionellt skrivande 50%, Skrivande Löpande examination
Professionellt skrivande 25%, Tillämpad textanalys Hemtentamen, sista inlämningsdag: 2021-06-04. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.
Professionellt skrivande 25%, Skrivande Löpande examination
Grammatik, text och betydelse

Ordinarie tentamen: 2021-03-26, starttid kl. 8.00, sluttid meddelas av examinator. Obs! Tentan sker digitalt. Information ges via kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

Omtentamen: 2021-05-15, starttid kl. 9.00, sluttid meddelas av examinator. Obs! Tentan sker digitalt. Information ges via kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

Textanalys i teori och praktik Löpande examination
Samtalsanalys Hemtentamen, sista inlämningsdag: 2021-03-26. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.
Svenska dialekter Hemtentamen, sista inlämningsdag: 2021-06-06. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.
Fornisländska texter Muntlig tentamen: individuellt, efter överenskommelse
Runkunskap Hemtentamen, sista inlämningsdag: 2021-05-27. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.
Runologi Hemtentamen, sista inlämningsdag: 2021-03-31. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.
Ämnesdidaktiska perspektiv inom svenska som andraspråk Hemtentamen, sista inlämningsdag: 2021-03-28. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.
Isländska 1

Ordinarie tentamen: 2021-03-26, starttid kl. 8.00, sluttid meddelas av examinator. Obs! Tentan sker digitalt. Information ges via kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

Omtentamen: 2021-05-08, starttid kl. 9.00, sluttid meddelas av examinator. Obs! Tentan sker digitalt. Information ges via kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

Isländska 2 Löpande examination
Isländska 3 Löpande examination
Fornisländska

Ordinarie tentamen: 2021-06-03, starttid kl. 8.00, sluttid meddelas av examinator. Obs! Tentan sker digitalt. Information ges via kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

Omtentamen: Augusti

Danska 1 Hemtentamen, sista inlämningsdag: 2021-03-28. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.
Praktisk danska Löpande examination
Norska 1 Löpande examination
Språkstruktur

Ordinarie tentamen: 2021-03-12, starttid kl. 8.00, sluttid meddelas av examinator. Obs! Tentan sker digitalt. Information ges via kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

Omtentamen: 2021-04-24, starttid kl. 9.00, sluttid meddelas av examinator. Obs! Tentan sker digitalt. Information ges via kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

Svenskan i tid och rum

Hemtentamen, sista inlämningsdag: 2021-04-29. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.


8 Språkvetarprogrammet

Presentationsteknik Löpande examination
Sociolingvistik Hemtentamen, sista inlämningsdag: 2021-06-04. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

 

9 Uppsamlingstillfälle för muntliga redovisningar (alla kurser)

Uppsamlingstillfälle 2021-06-07, 9-12