logotyp Student Portal
Icon help

Department of Scandinavian Languages


AUGUSTIOMPROV SOMMAR 20

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Tentamensschema augusti 2020

 

1 Svenska språket A och B samt Nordiska språk A och B

1.1 Svenska språket A

Språkstruktur, 7,5 hp 2020-08-25, kl. 8-12, Bergsbrunnagatan 15, sal 1

 

1.2 Nordiska språk A

Språkstruktur, 7,5 hp 2020-08-25, kl. 8-12, Bergsbrunnagatan 15, sal 1

 

1.3 Svenska språket B

Språket i samhället, 7,5 hp 2020-08-25, kl. 8-12, Bergsbrunnagatan 15, sal 1

 

1.4 Nordiska språk B

Fornisländska, 7,5 hp 2020-08-24, kl. 8-12, Bergsbrunnagatan 15, sal 2

 

2 Ämneslärarprogrammet

2.1 Ämneslärarprogrammet, Svenska 2

Språk i användning, 7,5 hp 2020-08-24, kl. 8-12, Bergsbrunnagatan 15, sal 2

 

​2.2 Ämneslärarprogrammet, Svenska 3

Svenska språket i tid och rum, 7,5 hp 2020-08-24, kl. 8-12, Bergsbrunnagatan 15, sal 2

 

3 Svenska som andraspråk

3.1 Svenska som andraspråk A, helfart, dag

Fonetik och muntlig kommunikation, 7,5 hp 2020-08-24, kl. 8-12, Bergsbrunnagatan 15, sal 2

 

3.2 Svenska som andraspråk A, kvartsfart, termin 1, kväll

Skolan i det mångkulturella samhället, 7,5 hp 2020-08-25, kl. 8-12, Bergsbrunnagatan 15, sal 1

 

3.3 Svenska som andraspråk A, kvartsfart, termin 3, kväll

Fonetik och muntlig kommunikation, 7,5 hp 2020-08-24, kl. 8-12, Bergsbrunnagatan 15, sal 2

 

3.4 Svenska som andraspråk B

Språkanalys och bedömning, 7,5 hp 2020-08-19, kl. 8-12, Fyrislundsgatan 80, sal 1

 

4 Svenska för studenter med annat modersmål

4.1 Basic Swedish

Basic Swedish 1
Written exam 2020-08-20, 1-3 p.m. (digital exam)
Listening exam 2020-08-19, 1-2 p.m. (digital exam)

 

Basic Swedish 2
Written exam 2020-08-20, 1-4 p.m. (digital exam)
Listening exam 2020-08-19, 2-3 p.m. (digital exam)

 

Basic Swedish 3
Written exam 2020-08-20, 1-4 p.m. (digital exam)
Listening exam 2020-08-19, 3-4 p.m. (digital exam)

 

Basic Swedish 4
Written exam 2020-08-20, 1-4 p.m. (digital exam)
Listening exam 2020-08-19, 4-5 p.m. (digital exam)

 

4.2 Swedish for academics

Swedish for academics 1
Written exam 2020-08-20, 1-3 p.m. (digital exam)
Listening exam 2020-08-19, 1-2 p.m. (digital exam)

 

Swedish for academics 2
Written exam 2020-08-20, 1-4 p.m. (digital exam)
Listening exam 2020-08-19, 2-3 p.m. (digital exam)

 

Swedish for academics 3
Written exam 2020-08-20, 1-4 p.m. (digital exam)
Listening exam 2020-08-19, 3-4 p.m. (digital exam)

 

Swedish for academics 4
Written exam 2020-08-20, 1-4 p.m. (digital exam)
Listening exam 2020-08-19, 4-5 p.m. (digital exam)

 

4.3 Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning, steg 1

Läsförståelse 2020-08-17, kl. 15-17, Fyrislundsgatan 80, sal 1
Skriftlig framställning 2020-08-18, kl. 14-16, Fyrislundsgatan 80, sal 1

 

4.4 Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning, steg 2

Läsförståelse 2020-08-17, kl. 15-17, Fyrislundsgatan 80, sal 1
Skriftlig framställning 2020-08-18, kl. 14-16, Fyrislundsgatan 80, sal 1

 

4.5 Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning, steg 3

Läsförståelse 2020-08-17, kl. 15-18, Fyrislundsgatan 80, sal 1
Skriftlig framställning 2020-08-18, kl. 14-17, Fyrislundsgatan 80, sal 1

 

4.6 Svenska för studerande med annat modersmål än svenska

Muntlig språkfärdighet, 7,5 hp 2020-08-25, kl. 8-12, Bergsbrunnagatan 15, sal 1
Svensk grammatik, 7,5 hp 2020-08-24, kl. 8-12, Bergsbrunnagatan 15, sal 2
Skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp 2020-08-19, kl. 8-12, Fyrislundsgatan 80, sal 1