logotyp Student Portal
Icon help

Department of Scandinavian Languages


TENTAMENSSCHEMA VT 20

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Tentamensschema vt 2020

 

1 Svenska språket A och B samt Nordiska språk A och B

1.1 Svenska språket A

Språkvetenskapliga perspektiv, 2,5 hp Löpande examination
Språkstruktur, 7,5 hp

2020-03-13, kl. 14-18, Fyrislundsgatan 80, sal 1

Omtentamen: 2020-04-25, kl. 9-13, Bergsbrunnagatan 15, sal 2

Texter och samtal, 7,5 hp Löpande examination
Svenskan i tid och rum, 7,5 hp Hemtentamen
Tala och skriva, 5 hp Löpande examination1.2 Nordiska språk A

Isländska, 7,5 hp

2020-03-27, kl. 8-12, Fyrislundsgatan 80, sal 1

Omtentamen: 2020-05-09, kl. 9-13, Polacksbacken, skrivsalen

Språkstruktur, 7,5 hp

2020-03-13, kl. 14-18, Fyrislundsgatan 80, sal 1

Omtentamen: 2020-04-25, kl. 9-13, Bergsbrunnagatan 15, sal 2

Svenskan i tid och rum, 7,5 hp Hemtentamen
Danska och norska, 7,5 hp Hemtentamen1.3 Svenska språket B

Språket i samhället, 7,5 hp

2020-06-04, kl. 8-12, Polacksbacken, skrivsalen

Omtentamen: Augusti

Svenska språkets historia, 7,5 hp

2020-03-24, kl. 14-18, Bergsbrunnagatan 15, sal 2

Omtentamen: 2020-05-02, kl. 9-13, Bergsbrunnagatan 15, sal 2

Grammatik, text och betydelse, 7,5 hp

2020-03-27, kl. 8-12, Fyrislundsgatan 80, sal 2

Omtentamen: 2020-05-09, kl. 9-13, Polacksbacken, skrivsalen

Språkvetenskapliga perspektiv 2, 7,5 hp Löpande examination1.4 Nordiska språk B

Språklig kontrast och kontinuitet i Norden, 7,5 hp Hemtentamen
Svenska språkets historia, 7,5 hp

2020-03-24, kl. 14-18, Bergsbrunnagatan 15, sal 2

Omtentamen: 2020-05-02, kl. 9-13, Bergsbrunnagatan 15, sal 2

Fornisländska, 7,5 hp

2020-06-04, kl. 14-18, Polacksbacken, skrivsalen

Omtentamen: Augusti

Nordisk fördjupning, 7,5 hp Löpande examination2 Svenska språket/Nordiska språk C

Metod och teori i uppsatsarbetet, 7,5 hp Löpande examination
Examensarbete, 15 hp Ventilering v. 23
Textanalys i teori och praktik, 7,5 hp Löpande examination
Språkhistoriska texter, 7,5 hp Löpande examination
Skönlitteratur ur ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp Hemtentamen
Samtalsanalys, 7,5 hp Löpande examination
Grammatik, text och betydelse, 7,5 hp

2020-03-27, kl. 8-12, Fyrislundsgatan 80, sal 2

Omtentamen: 2020-05-09, kl. 9-13, Polacksbacken, skrivsalen

Danska 1, 7,5 hp

2020-03-27, kl. 14-18, Fyrislundsgatan 80, sal 1

Omtentamen: 2020-05-09, kl. 9-13, Polacksbacken, skrivsalen

Norska 1, 7,5 hp Löpande examination
Isländska 1, 7,5 hp

2020-03-27, kl. 8-12, Fyrislundsgatan 80, sal 1

Omtentamen: 2020-05-09, kl. 9-13, Polacksbacken, skrivsalen

 

3 Ämneslärarprogrammet

3.1 Ämneslärarprogrammet, Svenska 1

Språkets struktur, 7 hp

2020-13-13, kl. 14-18, Fyrislundsgatan 80, sal 1

Omtentamen: 2020-04-25, kl. 9-13, Bergsbrunnagatan 15, sal 2

Stil, text och tal, 7 hp

2020-04-03, kl. 8-12, Bergsbrunnagatan 15, sal 2

Omtentamen: 2020-05-16, kl. 9-13, Bergsbrunnagatan 15, sal 1

 

3.2 Ämneslärarprogrammet, Svenska 2

Grannspråken i Norden, särskilt danska och norska, 7,5 hp Hemtentamen
Språk i användning, 7,5 hp

2020-04-29, kl. 8-12, Fyrislundsgatan 80, sal 1

Omtentamen: 2020-05-30, kl. 9-13, Bergsbrunnagatan 15, sal 1

​Omtentamen: Augusti

 

3.3 Ämneslärarprogrammet, Svenska 3

Svenska språket i tid och rum, 7,5 hp

2020-03-27, kl. 8-12, Fyrislundsgatan 80, sal 1

Omtentamen: 2020-05-09, kl. 9-13, Bergsbrunnagatan 15, sal 1

Omtentamen: Augusti

Ämnesdidaktisk teori och metod, 7,5 hp Löpande examination
Uppsats, 7,5 hp Ventilering v. 233.4 Ämneslärarprogrammet, Svenska 4

Självständigt arbete (språklig inriktning), 15 hp Ventilering v. 234 Svenska som andraspråk

4.1 Svenska som andraspråk A, helfart, dag

Skolan i det mångkulturella samhället, 7,5 hp

2020-03-24, kl. 14-18, Bergsbrunnagatan 15, sal 2

Omtentamen: 2020-05-02, kl. 9-13. Bergsbrunnagatan 15, sal 2

Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv, 7,5 hp

2020-03-27, kl. 14-18, Fyrislundsgatan 80, sal 1

Omtentamen: 2020-05-16, kl. 9-13, Bergsbrunnagatan 15, sal 1

Fonetik och muntlig kommunikation, 7,5 hp

2020-06-04, kl. 14-18, Polacksbacken, skrivsalen

Omtentamen: Augusti

Andraspråksinlärning i teori och praktik, 7,5 hp

Hemtentamen 

 

4.2 Svenska som andraspråk A, kvartsfart, termin 1, kväll

Skolan i det mångkulturella samhället, 7,5 hp

2020-06-04, kl. 14-18, Polacksbacken, skrivsalen

Omtentamen: Augusti4.3 Svenska som andraspråk A, kvartsfart, termin 3, kväll

Fonetik och muntlig kommunikation, 7,5 hp

2020-06-04, kl. 14-18, Polacksbacken, skrivsalen

Omtentamen: Augusti4.4 Svenska som andraspråk A, kvartsfart, termin 4, kväll

Andraspråksinlärning i teori och praktik, 7,5 hp Hemtentamen4.5 Svenska som andraspråk B

Språkanalys och bedömning, 7,5 hp

2020-06-05, kl. 15-19, Polacksbacken, skrivsalen

Omtentamen: Augusti

Andraspråksinlärares läs- och skrivutveckling, 7,5 hp Hemtentamen
Flerspråkighet i samhället och hos individen, 7,5 hp

2020-03-26, kl. 14-18, Bergsbrunnagatan 15, sal 2

Omtentamen: 2020-05-09, kl. 9-13, Polacksbacken, skrivsalen

Uppsats, 7,5 hp Ventilering v. 234.6 Svenska som andraspråk C

Metod och teori i uppsatsarbetet, 7,5 hp Löpande examination
Examensarbete, 15 hp Ventilering v. 23
Språkhistoriska texter, 7,5 hp Löpande examination
Skönlitteratur ur ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp Hemtentamen
Grammatik, text och betydelse

2020-03-27, kl. 8-12, Fyrislundsgatan 80, sal 2

Omtentamen: 2020-05-09, kl. 9-13, Polacksbacken, skrivsalen5 Masterprogram i svenska och kurser på avancerad nivå

Texter i skolan, 7,5 hp Löpande examination
Litteracitet ur ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp Hemtentamen
Nordisk språkgemenskap förr och nu, 7,5 hp Löpande examination
Flerspråkighetsforskning, 7,5 hp Löpande examination
Dialektforskning (avancerad nivå), 7,5 hp Löpande examination
Sociolingvistiska forskningsfält, 7,5 hp Löpande examination
Språkhistoria (avancerad nivå), 7,5 hp Löpande examination6 Svenska för studenter med annat modersmål

6.1 Basic Swedish

Basic Swedish 1
Written exam

18 May, 18-20, Bergsbrunnagatan 15, hall 1 and 2

Retake: August

Listening exam Information will be provided by your teacher


 

Basic Swedish 2
Written exam

18 May, 18-21, Fyrislundsgatan 80, hall 1

Retake: August

Listening exam Information will be provided by your teacher


 

Basic Swedish 3
Written exam

18 May, 18-21, Fyrislundsgatan 80, hall 2

Retake: August

Listening exam Information will be provided by your teacher


 

Basic Swedish 4
Written exam

18 May, 18-21, Fyrislundsgatan 80, hall 2

Retake: August

Listening exam Information will be provided by your teacher6.2 Swedish for Academics

Swedish for Academics 1
Written exam

4 June, 14-16, Bergsbrunnagatan 15, hall 2

Retake: August

Listening exam Information will be provided by your teacher


 

Swedish for Academics 2
Written exam

4 June, 14-17, Bergsbrunnagatan 15, hall 2

Retake: August

Listening exam Information will be provided by your teacher


 

Swedish for Academics 3
Written exam

4 June, 14-17, Bergsbrunnagatan 15, hall 2

Retake: August

Listening exam Information will be provided by your teacher


 

Swedish for Academics 4
Written exam

4 June, 14-17, Bergsbrunnagatan 15, hall 2

Retake: August

Listening exam Information will be provided by your teacher6.3 Introduktionskurs i svenska för studerande med utländsk förutbildning

Läsförståelse

2020-06-02, kl. 14-16, Bergsbrunnagatan 15, sal 2

Omtentamen: Augusti

Skriftlig framställning

2020-06-03, kl. 15-17, Polacksbacken, skrivsalen

Omtentamen: Augusti

Muntligt omprovstillfälle den 20/8


6.4 Förberedande utb. i svenska för studerande med utländsk förutbildning

Läsförståelse

2020-06-02, kl. 14-16, Bergsbrunnagatan 15, sal 2

Omtentamen: Augusti

Skriftlig framställning

2020-06-03, kl. 15-17, Polacksbacken, skrivsalen

Omtentamen: Augusti

Muntligt omprovstillfälle den 20/8


6.5 Behörighetsgivande utb. i sv. för studerande med utländsk förutbildning

Läsförståelse

2020-06-02, kl. 14-17, Bergsbrunnagatan 15, sal 2

Omtentamen: Augusti

Skriftlig framställning

2020-06-03, kl. 14-17, Fyrishov 1

Omtentamen: Augusti

Muntligt omprovstillfälle den 20/8


6.6 Svenska för studerande med annat modersmål än svenska

Muntlig språkfärdighet, 7,5 hp

2020-06-02, kl. 14-16, Bergsbrunnagatan 15, sal 2

Omtentamen: Augusti

Svensk grammatik, 7,5 hp

2020-06-01, kl. 14-18, Polacksbacken, skrivsalen

Omtentamen: Augusti

Skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp

2020-06-05, kl. 14-18, Fyrishov 1

Omtentamen: Augusti

Läsa och analysera svenska texter, 7,5 hp Hemtentamen7 Fristående 7,5-poängskurser

Danska 1

2020-03-27, kl. 14-18, Fyrislundsgatan 80, sal 1

Omtentamen: 2020-05-09, kl. 9-13, Polacksbacken, skrivsalen

Praktisk danska Löpande examination
Norska 1 Löpande examination
Isländska 1

2020-03-27, kl. 8-12, Fyrislundsgatan 80, sal 1

Omtentamen: 2020-05-09, kl. 9-13, Polacksbacken, skrivsalen

Isländska 2 Löpande examination
Isländska 3 Löpande examination
Fornisländska

2020-06-04, kl. 14-18, Polacksbacken, skrivsalen

Omtentamen: Augusti

Runkunskap Löpande examination
Grammatik, text och betydelse

2020-03-27, kl. 8-12, Fyrislundsgatan 80, sal 2

Omtentamen: 2020-05-09, kl. 9-13, Polacksbacken, skrivsalen

Svenska språkets historia, 7,5 hp

2020-03-24, kl. 14-18, Bergsbrunnagatan 15, sal 2

Omtentamen: 2020-05-02, kl. 9-13, Bergsbrunnagatan 15, sal 2

Presentationsteknik Löpande examination8 Språkvetarprogrammet: Kursen Presentationsteknik

Presentationsteknik Löpande examination9 Uppsamlingstillfälle för muntliga redovisningar (alla kurser)

Uppsamlingstillfälle 2020-06-08, kl. 9-12, via Zoom (anmäl dig genom att skicka ett mejl till info@nordiska.uu.se)
  2020-08-17, kl. 9-12 (anmäl dig genom att skicka ett mejl till info@nordiska.uu.se)