logotyp Student Portal

Scandinavian Languages A, 30.0 c

Course code:5NS228, Report code:05630, 100%, DAG, NML
week: 03 - 22 Semester: Spring 2021 (2021-01-18 - 2021-06-06)

TENTAMENSSCHEMA AUG 2021

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Tentamensschema augusti 2021

 

1 Svenska språket A och B samt Nordiska språk A och B

1.1 Svenska språket A

Språkstruktur, 7,5 hp Digital tentamen: 2021-08-18, starttid kl. 8.00, sluttid meddelas av examinator. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.
Svenskan i tid och rum, 7,5 hp

Hemtentamen, sista inlämningsdag: 2021-08-17. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.


1.2 Nordiska språk A

Språkstruktur, 7,5 hp Digital tentamen: 2021-08-18, starttid kl. 8.00, sluttid meddelas av examinator. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.
Svenskan i tid och rum, 7,5 hp

Hemtentamen, sista inlämningsdag: 2021-08-17. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

Danska och norska, 7,5 hp

Hemtentamen, sista inlämningsdag: 2021-08-20. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

 

1.3 Svenska språket B

Språket i samhället, 7,5 hp

Artikelseminarium 1, sista inlämningsdag: 2021-08-19. Anmälan via info@nordiska.uu.se krävs.

Artikelseminarium 2, sista inlämningsdag: 2021-08-19. Anmälan via info@nordiska.uu.se krävs.

Hemtentamen, sista inlämningsdag: 2021-08-19. Anmälan via info@nordiska.uu.se krävs.

 

1.4 Nordiska språk B

Fornisländska, 7,5 hp

Digital tentamen: 2021-08-17, starttid kl. 8.00, sluttid meddelas av examinator. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

 

2 Ämneslärarprogrammet

2.1 Ämneslärarprogrammet, Svenska 1

Språkets struktur, 7 hp Digital tentamen: 2021-08-18, starttid kl. 8.00, sluttid meddelas av examinator. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

 

2.2 Ämneslärarprogrammet, Svenska 2

Grannspråken i Norden 7,5 hp Hemtentamen, sista inlämningsdag: 2021-08-20. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.
Språk i användning, 7,5 hp

​Hemtentamen, elevtextanalys, sista inlämningsdag: 2021-08-17. Anmälan via info@nordiska.uu.se krävs.

Hemtentamen, språksociologi, sista inlämningsdag: 2021-08-19. Anmälan via info@nordiska.uu.se krävs. 


2.3 Ämneslärarprogrammet, Svenska 3

Svenska språket i tid och rum, 7,5 hp Digital tentamen: 2021-08-17, starttid kl. 8.00, sluttid meddelas av examinator. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.
Svenskämnets didaktik för ämneslärare, 7,5 hp Hemtentamen, sista inlämningsdag: 2021-08-26. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

 

3 Svenska som andraspråk

​3.1 Svenska som andraspråk A, helfart, dag

Fonetik och muntlig kommunikation, 7,5 hp

Digital tentamen: 2021-08-17, starttid kl. 8.00, sluttid meddelas av examinator. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

Andraspråksinlärning i teori och praktik, 7,5 hp Hemtentamen, sista inlämningsdag: 2021-08-23. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

 

3.2 Svenska som andraspråk A, kvartsfart, termin 1, kväll

Skolan i det flerspråkiga samhället, 7,5 hp

Digital tentamen: 2021-08-02, starttid kl. 8.00, sluttid meddelas av examinator. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

 

3.3 Svenska som andraspråk A, kvartsfart, termin 2, kväll

Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv, 7,5 hp

Digital tentamen: 2021-08-19, starttid kl. 8.00, sluttid meddelas av examinator. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

 

3.4 Svenska som andraspråk A, kvartsfart, termin 3, kväll

Fonetik och muntlig kommunikation, 7,5 hp

Digital tentamen: 2021-08-17, starttid kl. 8.00, sluttid meddelas av examinator. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

 

3.5 Svenska som andraspråk A, kvartsfart, termin 4, kväll

Andraspråksinlärning i teori och praktik, 7,5 hp

Hemtentamen, sista inlämningsdag: 2021-08-19. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

 

3.6 Svenska som andraspråk B

Språkanalys och bedömning, 7,5 hp

Ordinarie tentamen: 2021-08-17, starttid kl. 8.00, sluttid meddelas av examinator. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

 

4 Masterprogram i svenska och kurser på avancerad nivå

Litteracitet ur ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp Hemtentamen, sista inlämningsdag: 2021-08-31. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.
Flerspråkighet och utbildning, 7,5 hp Hemtentamen, sista inlämningsdag: 2021-08-27. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

 

5 Svenska för studenter med annat modersmål

​5.1 Basic Swedish

Basic Swedish 1
Reading Comprehension and Written Proficiency August 18, from 5 P.M.
Listening Comprehension and Oral Proficiency August 19, from 5 P.M.
Oral re-exam August 17

 

Basic Swedish 2
Reading Comprehension and Written Proficiency August 18, from 5 P.M.
Listening Comprehension and Oral Proficiency August 19, from 5 P.M.
Oral re-exam August 17

 

Basic Swedish 3
Reading Comprehension and Written Proficiency August 18, from 5 P.M.
Listening Comprehension and Oral Proficiency August 19, from 5 P.M.
Oral re-exam August 17

 

Basic Swedish 4
Reading Comprehension and Written Proficiency August 18, from 5 P.M.
Listening Comprehension and Oral Proficiency August 19, from 5 P.M.
Oral re-exam August 17

 

5.2 Swedish for Academics

Swedish for Academics 1
Reading Comprehension and Written Proficiency August 18, from 5 P.M.
Listening Comprehension and Oral Proficiency August 19, from 5 P.M.
Oral re-exam August 17

 

Swedish for Academics 2
Reading Comprehension and Written Proficiency August 18, from 5 P.M.
Listening Comprehension and Oral Proficiency August 19, from 5 P.M.
Oral re-exam August 17

 

Swedish for Academics 3
Reading Comprehension and Written Proficiency August 18, from 5 P.M.
Listening Comprehension and Oral Proficiency August 19, from 5 P.M.
Oral re-exam August 17

 

Swedish for Academics 4
Reading Comprehension and Written Proficiency August 18, from 5 P.M.
Listening Comprehension and Oral Proficiency August 19, from 5 P.M.
Oral re-exam August 17

 

5.3 Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (steg 1)

Muntlig färdighet och hörförståelse

Muntlig tentamen: 2021-08-17, 9-16, via Zoom. Information ges från kursläraren.​

Läsförståelse

Salstentamen (e-tentamen): 2021-08-18, 14-16, Bergsbrunnagatan 15 (sal 2). Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

Skriftlig framställning

Salstentamen (e-tentamen): 2021-18-19, 14-17, Bergsbrunnagatan 15 (sal 2). Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

 

5.4 Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (steg 2)

Muntlig färdighet och hörförståelse

Muntlig tentamen: 2021-08-20, 9-16, via Zoom. Information ges från kursläraren.

Läsförståelse

Salstentamen (e-tentamen): 2021-08-18, 14-16, Bergsbrunnagatan 15 (sal 2). Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

Skriftlig framställning

Salstentamen (e-tentamen): 2021-08-19, 14-17, Bergsbrunnagatan 15 (sal 2). Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

 

5.5 Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (steg 3)

Muntlig färdighet och hörförståelse

Muntlig tentamen: 2021-08-17, 9-16, via Zoom. Information ges från kursläraren.

Läsförståelse

Salstentamen: 2021-08-18, 14-16, Bergsbrunnagatan 15 (sal 2). Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

Skriftlig framställning

Salstentamen: 2021-08-19, 14-17, Bergsbrunnagatan 15 (sal 2). Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

 

6 Fristående 7,5-poängskurser

Professionellt skrivande 50%, Tillämpad textanalys Hemtentamen, sista inlämningsdag: 2021-08-20. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.
Professionellt skrivande 25%, Tillämpad textanalys Hemtentamen, sista inlämningsdag: 2021-08-20. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.
Svenska dialekter Hemtentamen, sista inlämningsdag: 2021-08-20. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.
Runkunskap Hemtentamen, sista inlämningsdag: 2021-08-27. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.
Ortnamn och personnamn Hemtentamen, sista inlämningsdag: 2021-08-16. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.
Fornisländska

Digital tentamen: 2021-08-17, starttid kl. 8.00, sluttid meddelas av examinator. Anmälan via Studentportalen krävs.

Svenskan i tid och rum

Hemtentamen, sista inlämningsdag: 2021-08-17. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.

 

7 Språkvetarprogrammet

Sociolingvistik Hemtentamen, sista inlämningsdag: 2021-08-27. Anmälan via Ladok/Studentportalen krävs.