logotyp Student Portal
Icon help

Critical Perspectives on Sustainable Development in Sweden, 7.5 c

Course code:1MV017, Report code:19518, 25%, KVÄ, NML
week: 36 - 03 Semester: Autumn 2014 (2014-09-01 - 2015-01-18)

STUDENT SERVICE

 

 

Vi har samlat länkar till webbplatser med information som berör dig som student. Du rör sig om information om studievägledning, utlandsstudier, IT-tjänster, studenthälsan, försäkringar, examensarbete, passerkort, arbetsmarknadsdagar och mycket mera. Information för alla studenter vid institutionen för geovetenskaper: www.geo.uu.se/student

Mer information för alla Teknat-studenter: www.teknat.uu.se/student/

Central studentservice för alla studenter: www.uu.se/student/

We have gathered links to web site with useful information for you as a student. You find information on study counselling, exchange studies, IT-service, student health, insurances, degree project, access card and much more.

Student service at the Department of Earth Science: www.geo.uu.se/student/

Student service at the faculty: www.teknat.uu.se/student-en/

Student serviceat the central university for all students: www.uu.se/student/