logotyp Student Portal
Icon help

Physiotherapy Programme


Terminsöversikt T4

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Terminsöversikt termin 4 Hösten 2021

Kurser 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 01 02

3SG069 Neurologi 3 hp

X X    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

3PT043 Pediatrik och Geriatrik 3 hp

 

 X

X X                                 

3PT041 Fysioterapi IV a inkl VFU 18 hp

      X X X X X X

V
F
U

V
F
U

V
F
U

V
F
U
V
F
U
X          
3PT042 Fysioterapi IV b inkl. vet met 6 hp                               X X X X X

 

Klicka på kursnamnet för att komma till kurssidan. 
Exakta schemana kommer att publiceras på kurssidorna vid terminsstart.
 

Terminsöversikt termin 4 våren 2021

Kurser 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

3SG069 Neurologi 3 hp

X X    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

3PT043 Pediatrik och Geriatrik 3 hp

    X X                                

3PT041 Fysioterapi IVa 18 hp

        X X X X X

 

X

 

V
F
U

V
F
U
V
F
U
V
F
U
V
F
U
X
 
       
3PT042 Fysioterapi IVb 6 hp                                 X X X X