logotyp Student Portal

Physiotherapy Programme


Web page

Terminsöversikt termin 2 våren 2015

Kurser 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
3PT021
Anatomi II Rörelse/stöd
                                       
3PT022
Fysioterapi II
                                        
? Kirurgi                                        
?
Ortopedi
                                        
? Invärtesmedicin                                        

Terminsstart X med obligatoriskt upprop, se schema för kursen i Patologi.
Klicka på kursnamnet för att komma till kursens sida i studentportalen.

 

Terminsöversikt termin 2 hösten 2015 

 

Kurser 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 01 02
3PT021
Anatomi II Rörelse/stöd
                                       
3PT022
Fysioterapi II
                                        
? Kirurgi                                        
?
Ortopedi
                                        
? Invärtesmedicin