logotyp Student Portal

Physiotherapy Programme


Web page

Terminsöversikt termin 1 hösten 2014

Kurser

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

01

02

03

3PT011 Fysioterapi I                                        
2PS608 Psykologi                                        
3PT011 Fysioterapi I       
 
                                   
3PT012 Fysiologi och Anatomi                                         

 

 

rödbruna rutor = huvudämnet fysioterapi      gråa rutor = övrigt el.medicinskt ämne

 

 

Måndagen den 1 september är det terminsstart med obligatoriskt upprop på den inledande kursen Fysioterapi I. Tiden är 10.15 och salen är D4:102-103  på BMC. Lärare finns i lokalen från 9:15.
För schema och mer info klicka på kursnamnet för att komma till kursens sida i studentportalen.

 

Terminsöversikt termin 1 våren 2015

Kurser

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

3PT011 Fysioterapi I                                          
2PS608 Psykologi                                          
3PT011 Fysioterapi I                                          
3PT012 Fysiologi och Anatomi                                          

Rödbruna rutor = huvudämnet fysioterapi      gråa rutor = övrigt el.medicinskt ämne
Klicka på kursnamnet för att hitta mer information före kursstart såsom prel. schema och ev. meddelanden