logotyp Student Portal

Physiotherapy Programme


Web page

Internationellt studerandeutbyte

Internationella kansliet informerar om Universitetets generella utbytesmöjligheter

 www.uadm.uu.se/inter

Kontakta Ann Sundbom för mer information

 

 


Under din tid som student på fysioterapeutprogrammet finns det flera möjligheter att studera utomlands.

ERASMUSstudy utbyte  3 månader med något land som vi har avtal med eller har möjlighet att skriva avtal med.

Erasmusplus är den del i Programmet för livslångt lärande som riktar sig mot högre utbildning, och erbjuder bland annat möjlighet till utbyte och  eventuellt praktik i Europa för lärare, administratörer och studenter vid svenska universitet och högskolor. Programmet verkar för ökad internationell rörlighet bland studenter och lärare, ökad öppenhet och för att akademiska studier och kvalifikationer tillgodoräknas inom hela EU.

Utbytesår eller halvår med olika Universitet över hela världen genom Internationella Kansliet      

Nordplus ger möjlighet att söka medel för särskilda tidsbestämda projekt som involverar flera nordiska och baltiska länder.

Valbar VFU i termin 6 utomlands se www.KLIPPUPP.net under  flik SGUU_6extra. Tidigare studenter har varit på valfri VFU utomlands i Spanien (Teneriffa, Benicasim, Alfaz del Pi), Estland, Sydafrika, Australien,  Hawaii, Mexico,Norge, Danmark. Kursansvarig för valbar VFU är  Ann Sundbom. 

 

 

Minor Field Studies (MFS) är ett Sidafinansierat stipendium för mindre fältstudier. Det ger studerande på universitet och högskolor med minst 150 högskolepoäng möjlighet att på plats i ett utvecklingsland samla material till sin uppsats eller sitt examensarbete för en kandidat-, magister- eller mastersexamen.
För att få hjälp eller bidrag med dessa utbyten krävs ansökan, med motivering samt intervju.   www.programkontoret.se

Internationell koordinator Fysioterapeutprogrammet
Ann Sundbom (@neuro.uu.se)


Det går bra att boka en tid för ett möte enligt överenskommelse per epost.


Kontaktperson från studierådet i internationella frågor är Elin Sundborg
 
Välkommen att kontakta mig  för diskussion om internationella utbyten.
Varma hälsningar
Ann Sundbom
Kontakt