logotyp Student Portal

Physiotherapy Programme


Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU-sidan)

Lagtext om registerkontroll av personer som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder


Handledarutbildning
Ingen handledarutbildning kommer att ges HT14-VT15. Nästa utbildning planeras ges HT15-VT16.


* Handledarpris
Vinnare av handledarpriset 2013-2014 är Nina Wallnor, Akademiska sjukhuset och Josefin Wennberg, Habilitering för barn och vuxna Uppsala.

Två handledare/år får priset. Alla studenter kan nominera med motivering till varför handledaren ska få priset.
Priset för bästa kliniska handledare delas ut på examensdagen i juni  i Universitetsaulan.


Tidigare vinnare:
Sören Bergvall, Gävle
Britta Eriksson, Östhammars kommun
Stina Hallberg,  Enköpings lasarett

Julian Norberg,  Ludvika Lasarett.
Emma Ragnarsson, Karlstad kommun
Kajsa Rosén, Akademiska sjukhuset


Nominerade 2012-2013
Nominerade 2011-2012
Nominerade 2010-2011


Handledarmöten hösten 2014

Termin 1: Fredagen den 29 augusti kl 13.00-15.00, Ann Sundbom är ansvarig

Termin 2: Tisdagen den 2 december kl 8.30-12.00, Johanna Holmbäck är ansvarig

Termin 3: Tisdagen den 21 oktober kl 9.00-15.00, Camilla Ekwall är ansvarig

Termin 4: Onsdagen den 17 september kl 8.30-12.00, Johanna Holmbäck är ansvarig

Termin 5: Fredagen den 26 september, Ann Bylund är ansvarig

Termin 6: Tisdagen den 16 september kl 13.30-16.00, Marie Sandström är ansvarig

Inbjudan kommer att läggas ut på respektive kurssida som du finner nedan.

Varmt välkomna!


Hitta till våra lokaler: kartaVälj nedan aktuell termin för info om VFU-orter, handledarmöte, tider, ansvarig lärare mm .

Termin 1 halvdagsplacering, intervju hälsa
Termin 2 fysisk aktivitet

Termin 3 neurologiska funktionsstörningar

Termin 4 somatisk vård

Termin 5 smärta och muskuloskeletal funktionsnedsättning

Termin 6 äldrevård
Termin 6 valbar VFU