logotyp Student Portal

Physiotherapy Programme


Web page

 Studierådet (SG-SR)

Studierådet (SG-SR) är till för alla studenter som läser till fysioterapeut vid Uppsala universitet. Studierådet består av två representanter från varje termin. Rådet behandlar olika frågor som rör utbildningen och verkar för bättre studiemiljö och ökad trivsel. Vidare har rådet representanter i bland annat programkommittén (PK), grundutbildningskommittén (GRUNK) och fakultetsrådet.

Ordförande är Elin Sundborg


(sidan uppdaterad 2011-12-14)