logotyp Student Portal

Physiotherapy Programme


Web page

Terminsöversikt termin 6 våren 2014

Terminsstart 20 januari med obligatoriskt upprop för Sjukgymnasten som pedagog se vidare schema, uppsatskursen har upprop 24:e februari kl 13:15 i A7:103 (ej obligatoriskt).

Klicka på kursnamnet för att komma till kursens sida i studentportalen. 

rödbrun = huvudämnet sjukgymnastik teori,      ljusröd = VFU     grå = övrigt / medicinskt ämne 
 
Kurser 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
3SG068
Sg som pedagog. inkl vfu äldrevård
                                       
3SG090
Uppsats
                                         
                                         
VALBARA                                        
3SG089
Beteende
                                       
3SG007
Idrottsmed
                                       
3SG029
VFU
                                        

 

 

 

 

 


Terminsstart 26 augusti med obligatoriskt upprop, se schema Sjukgymnasten som pedagog........
Klicka på kursnamnet för att komma till kursens sida i studentportalen. 
 

 

 

 

 

  Terminsöversikt termin 6 hösten 2014

Kurser

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

01

02

 3SG068
Sg som pedagog..... inkl vfu äldrevård
                                        
 3SG090
Uppsats
                                       
                                         
 VALBARA                                        
3SG007 
Idrottsmed
                                       
                                         
3sg024
Rehab äldre
                                           
 3SG029
VFU
                                       

Avslutning 9 jan 2015.


 rödbrun = huvudämnet sjukgymnastik teori,      ljusröd = VFU     grå = övrigt / medicinskt ämne