logotyp Student Portal
Icon help

Department of Philosophy


Undervisningen under coronapandemin

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

OBS! Så länge skärpta råd p.g.a. coronaviruset gäller bedrivs all undervisning vid Filosofiska institutionen digitalt.

Grundprincipen för institutionens undervisning under coronapandemin är annars att vi bedriver campusundervisning med digitala inslag. Under hösten 2020 och våren 2021 bedrivs undervisningen på ett sådant sätt att du som student kan tillgodogöra dig allt kursinnehåll enbart genom det digitala inslaget. Campusinslag kan eventuellt förekomma men de kommer inte att vara obligatoriska.