logotyp Studentportalen
Icon help

Filosofiska institutionen


Terminens kurser och program VT 2021


NB, the information below is mainly for Swedish students. If you are an international student at the department. please change language to English.


All kursinformation för terminen (scheman, kursplaner, lärarlistor, läsinstruktioner, litteraturlistor o.s.v.) hittar du i Studentportalen. Du som är antagen eller registrerad ser dina kurser genom att logga in i portalen. Antagna studenter har före registrering endast tillgång till publik kursinformation, som t.ex. scheman och kursplaner. Publik kursinformation kan du också se genom att söka fram en kurs. Information om hur du registrerar dig i Studentportalen hittar du på Studentportalens startsida.

Vissa kurser kräver manuell registrering av institutionens kursadministratör. Kontakta kursadministratören på institutionen om du är osäker vad som gäller just dig.

Översikt

Länkarna nedan nedan går till kurssidorna här i Studenportalen.

Estetik

Period 1: 18/1–21/2

Period 2: 22/2–28/3

Period 3: 29/3–2/5

Period 4: 3/5–6/6

A-nivå

Estetik A (30 hp) (klicka på länken för att se delkurser)

Konstfilosofi: Vad är konst?
(7,5 hp)

Estetik och politik: Konst, makt och kunskap (7,5 hp)

Kultur, kritik och estetik
(7,5 hp)

Estetik och filosofi: Är konsten död? (7,5 hp)

B-nivå

Estetik B (30 hp) (klicka på länken för att se delkurser och valbara kurser)

Philosophical Aesthetics: Three Central Problems (15 hp)

Ontology of Art (7,5 hp)

Estetikens klassiker (7,5 hp)

 

C-nivå

Ges ej vårteminer

Avancerad nivå/Masterprogram

Masterprogram i humaniora, inriktning estetik

M-seminarier

Högre seminarier (forskningsseminarier, länk till institutionens kalendarium)

Valbara masterkurser

Läskurs (Elisabeth Schellekens Dammann) (7,5 hp)

 

Philosophy of Music
(7,5 hp)
(12/4–16/5)

Master Class: David Davies on Fiction
(7,5 hp)


Praktisk filosofi

Period 1: 18/1–21/2

Period 2: 22/2–28/3

Period 3: 29/3–2/5

Period 4: 3/5–6/6

A-nivå

Praktisk filosofi A (30 hp) (klicka på länken för att se delkurser)

Kritiskt tänkande (7,5 hp)

Etik (7,5 hp)

Värdeteori (7,5 hp)

Politisk filosofi (7,5 hp)

B-nivå

Praktisk filosofi B (30 hp) (klicka på länken för att se delkurser, inkl. KOSA-kurs)

C-nivå

Praktisk filosofi C (30 hp) (klicka på länken för att se valbara kurser)

C-seminariet i praktisk filosofi

Avancerad nivå/Masterprogram

Masterprogram i humaniora, inriktning praktisk flosofi

M-seminarier

Högre seminarier (forskningsseminarier, länk till institutionens kalendarium)

Valbara masterkurser

Philosophical Perspectives 2 – Realism and Relativism
(7,5 hp)

The Philosophy of Death
(7,5 hp) (CM)

Language and Reality
(7,5 hp) (CM)

Is Morality Objective?
(7,5 hp) (CM)

Place and Experience 
(7,5 hp)

Master Class: David Davies on Fiction
(7,5 hp)


Teoretisk filosofi

Period 1: 18/1–21/2

Period 2: 22/2–28/3

Period 3: 29/3–2/5

Period 3: 29/3–2/5

A-nivå

Teoretisk filosofi A (30 hp) (klicka på länken för att se delkurser och valbara kurser)

Kritiskt tänkande (7,5 hp)

Kunskapsteori (7,5 hp)

Fult språk (7,5 hp)

– Miljöfilosofi: Människan och naturen (7,5 hp)

Metafysik (7,5 hp)

B-nivå

Teoretisk filosofi B (30 hp) (klicka på länken för att se delkurser och valbara kurser)

Logik
(6 hp)

 

 

 

 

C-nivå

Teoretisk filosofi C (30 hp) (klicka på länken för att se valbara kurser)

C-seminariet i teoretisk filosofi

Avancerad nivå/Masterprogram

Fristående kurser

Masterprogram i humaniora, inriktning teoretisk flosofi

M-seminarier

Högre seminarier (forskningsseminarier, länk till institutionens kalendarium)

Valbara masterkurser

Philosophical Perspectives 2 – Realism and Relativism
(7,5 hp)

The Philosophy of Death
(7,5 hp) (CM)

Language and Reality
(7,5 hp) (CM)

Is Morality Objective?
(7,5 hp) (CM)

Place and Experience 
(7,5 hp)

Master Class: David Davies on Fiction
(7,5 hp)

 

KOSA

Termin 2

Praktisk filosofi B (30 hp) men byt ut Fördjupad kurs i värdeteori mot Fördjupad kurs i tillämpad etik: Philosophy of Disability

Termin 4

Biämne

Termin 6

Praktisk filosofi C (30 hp) (klicka på länken för att se valbara kurser)


Övriga kurser