logotyp Studentportalen
Icon help

Filosofiska institutionen


Terminens kurser och program HT 2020

The information below is mainly for Swedish students. If you are an international student at the department. please change language to English.


All kursinformation för terminen (scheman, kursplaner, lärarlistor, läsinstruktioner, litteraturlistor o.s.v.) hittar du här i Studentportalen. Du som är antagen eller registrerad ser dina kurser genom att logga in i portalen. Information om hur du loggar in i Studentportalen första gången och hur du registrerar dig på kurser hittar du på Studentportalens startsida. Vill du inte logga in kan du söka fram din kurs via portalens sökfunktion.

Antagna studenter har före registrering endast tillgång till publik kursinformation, som t.ex. scheman och kursplaner. Vissa kurser kräver manuell registrering av institutionens kursadministratör. Kontakta kursadministratören om du är osäker på vad som gäller just för din kurs.

Översikt

Kurserna har oftast länkar till kurssidan i Studentportalen och ibland till kursplan. Visar sig sidan på fel språk när du klickat på länken, byt språkversion i Studentportalen.

Estetik

A-nivå

Estetik A (30 hp)
Konstfilosofi: Vad är konst? (7,5 hp) Estetik och politik: konst, makt och kunskap (7,5 hp)  Kultur, kritik och estetik (7,5 hp) Estetik och filosofi: Är konsten död? (7,5 hp)
Film och filosofi (7,5 hp, halvfart kväll)    

B-nivå

Inga B-kurser

C-nivå

Estetik C (30 hp)
C-seminariet i estetik
Valbara kurser
Period 1 (31/8–4/10) Period 2 (5/10–8/11) Period 3 (9/11–13/12) Period 4 (14/12–17/1 2021)
The Origins of Art: Culture or Nature? (7,5 hp) (CM) Aesthetics and the Philosophy of Criticism (7,5 hp) (CM)    

AVANCERAD nivå/MASTERPROGRAM

Masterprogram i humaniora – Estetik
M-seminariet
Högre seminarier
Valbara kurser
Period 1 (31/8–4/10) Period 2 (5/10–8/11) Period 3 (9/11–13/12) Period 4 (14/12–17/1 2021)

Philosophical Perspectives I: Writing and Doing Philosophy (7,5 hp) (endast M)

The Origins of Art: Culture or Nature? (7,5 hp) (CM)

Aesthetics and the Philosophy of Criticism (7,5 hp) (CM)

Realism, Subjectivism and Response-dependence about Value (7,5 hp) (endast M)

 


Praktisk filosofi

A-nivå

Praktisk filosofi A (30 hp): välj mellan Politisk filosofi och Metafysik som avslutande kurs. KOSA-studenter läser kursen Livets och dödens etik istället för Värdeteori.
Kritiskt tänkande (7,5 hp) Etik (7,5 hp) Värdeteori (7,5 hp) Politisk filosofi (7,5 hp)
KOSA-kurs: Livets och dödens etik (7,5 hp) (se Praktisk filosofi A) Metafysik (7,5 hp) (se Praktisk filosofi A)

B-nivå

Inga B-kurser

C-nivå

Praktisk filosofi C (30 hp)

C-seminariet i praktisk filosofi

Valbara kurser
Period 1 (31/8–4/10) Period 2 (5/10–8/11) Period 3 (9/11–13/12) Period 4 (14/12–17/1 2021)

Rationality Through Reasoning (7,5 hp) (CM)

Knowing and Trusting What You Are Told (7,5 hp) (CM)

Intrinsic Value (7,5 hp) (CM)

Knowledge, Perception and True Belief: Plato's Theaetetus (7,5 hp) (CM)  

Avancerad nivå/Masterprogram

Masterprogram i humaniora, inriktning praktisk flosofi

M-seminariet
Högre seminarier
Valbara kurser
Period 1 (31/8–4/10) Period 2 (5/10–8/11) Period 3 (9/11–13/12) Period 4 (14/12–17/1 2021)

Philosophical Perspectives I: Writing and Doing Philosophy (7,5 hp) (endast M)

Rationality Through Reasoning (7,5 hp) (CM)

Knowing and Trusting What You Are Told (7,5 hp) (CM)

Intrinsic Value (7,5 hp) (CM)
Knowledge, Perception and True Belief: Plato's Theaetetus (7,5 hp) (CM)  


Teoretisk filosofi

A-nivå

Teoretisk filosofi A (30 hp): välj mellan Film och filosofi och Introduktion till hermeneutisk filosofi som valfri kurs.
Kritiskt tänkande (7,5 hp) (se Teoretisk filosofi A) Kunskapsteori (7,5 hp) Introduktion till hermeneutisk filosofi (7,5 hp) (en av två
valfria kurser för TF A, 30 hp)
Metafysik (7,5 hp)
Film och filosofi (7,5 hp, halvfart kväll) (en av två valfria kurser för TF A, 30 hp) (se Teoretisk filosofi A)    
AI och filosofi (10 hp, kväll)    

B-nivå

Inga B-kurser

C-nivå

Teoretisk filosofi C (30 hp)

C-seminariet i teoretisk filosofi

Valbara kurser
Period 1 (31/8–4/10) Period 2 (5/10–8/11) Period 3 (9/11–13/12) Period 4 (14/12–17/1 2021)

Rationality Through Reasoning (7,5 hp) (CM)

Knowing and Trusting What You Are Told (7,5 hp) (CM)

Intrinsic Value (7,5 hp) (CM)

Knowledge, Perception and True Belief: Plato's Theaetetus (7,5 hp) (CM)  

Avancerad nivå/Masterprogram

Masterprogram i humaniora, inriktning teoretisk flosofi

M-seminariet
Högre seminarier
Valbara kurser
Period 1 (31/8–4/10) Period 2 (5/10–8/11) Period 3 (9/11–13/12) Period 4 (14/12–17/1 2021)

Philosophical Perspectives I: Writing and Doing Philosophy (7,5 hp) (endast M)

Rationality Through Reasoning (7,5 hp) (CM)

Knowing and Trusting What You Are Told (7,5 hp) (CM)

Intrinsic Value (7,5 hp) (CM)
Knowledge, Perception and True Belief: Plato's Theaetetus (7,5 hp) (CM)  

KOSA

Termin 1

Praktisk filosofi A (30 hp) men byt ut Värdeteori mot Livets och dödens etik.

Termin 3

– Grundkurs i statistik, 7,5 hp
– Beslutsteori, 7,5 hp
– Metoder och verktyg för besluts- och riskanalys, 7,5 hp
– Massmedia i samhället, 7,5 hp

Termin 5

Ett urval av kurser på institutionen och fakulteten om totalt 30 hp. Även praktik (7,5 eller 15 hp) eller utlandsstudier kan väljas.


Övriga kurser