logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Web page

Medicine Programme


Utbyten och internationalisering

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

UTBYTESMÖJLIGHETER VID LÄKARPROGRAMMET


Läkarprogrammets programkommitté och internationella kommitté ser mycket positivt på studenters möjligheter och initiativ till att göra delar av sina studier utomlands. Detta för att främja globalisering och internationalisering under studietiden.

Termin 6-11 innehåller kurser där flera av de kliniska momenten kan göras utomlands för att sedan tillgodoräknas inom kursen.

Utlysning av stipendier sker två gånger per år.

Se information nedan om olika möjligheter att göra kliniska placeringar utomlands.

 1. Internationellt utbyte - aktuellt just nu.
 2. Utbytesmöjligheter för läkarstudenter
 3. Utbytesuniversitet
 4. Allmän information samt information från respektive kurs/termin
 5. Resebidrag
 6. FÖRSÄKRING
 7. Vaccinationer och MRSA-screening, se rubriken Allmän information om utbytesstudier
 8. Ansökningsblanketter
 9. Utbytesrapporter
 10. Kontaktinformation

1. Internationellt utbyte - Aktuellt just nu!

Urvalet inför ht18 är nu klart och

de studenter som fått utbytesplatser är informerade

Eventuella restplatser kommer att utlysas under februari.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ppt-presentation från informationsmöte 171016
 


 

Till sidans topp


2. Utbytesmöjligheter för läkarstudenter:

Avtalsutbyten:
ERASMUS
NORDPLUS
LINNEAUS-PALME - gäller ej läsåret 2017/18
BILATERALA UTBYTEN: (Indien, Peru, Sydkorea, Australien, Kina)
Övriga utbyten:
Eget ordnade utbyten som tillgodoräknas inom kurs
IFMSA-Sweden
Kurser förlagda utomlands (t ex Globalmedicin)
Utbyten via Internationella kansliet.Tillgodoräknas inte inom programkurs.

Till sidans topp

3. Utbytesuniversitet:

NORDPLUS:
Samtliga universitet med läkarutbildning i Norden:
Århus Tammerfors Trondheim
Köpenhamn Åbo
Odense Reykjavik
Helsingfors Bergen
UEF/Joensuu Oslo
Uleåborg Tromsö

ERASMUS study - minst 3 månader: http://www.uu.se/student/utlandsstudier/erasmus/ 
Berlin - Charité Universitätsmedizin Berlin
Freiburg - Universität Freiburg
Galway - NUI, Galway
Lille - Université Catholique de Lille

ERASMUS practice - minst 2 månader: http://www.uu.se/student/utlandsstudier/erasmus/
Möjlighet finns att söka till de lärosäten inom EU som har läkarutbildning
Sökes direkt via respetive lärosäte
Stipendieansökningar ska vara inne senast 30/9, 22/11, 31/1 och 15/5. 

Linnaues-Palme:
Tanzania - Muhimbili University of Health and Allied Sciences, Dar Es Salaam - gäller ej läsåret 2017/18
Uganda - Makerere University, College of Health Sciences, Kampala - gäller ej läsåret 2017/18
Senegal - Université Cheikh Anta Diop - gäller ej läsåret 2017/18
Sri Lanka - University of Sri Jayewardenepura, Colombo - gäller ej läsåret 2017/18

Övriga avtalsuniversitet:

Australien:
University of Sydney.

Indien:
Christian Medical College in Vellore

Sydkorea:
Hallym University i Chuncheon

Peru:
Universidad de San Martin de Porres, Lima

Kina:
Najning University, Nanjing
Startar vt18
 

Till sidans topp


4. Praktisk info samt info från respektive kurs/termin

Studera nedanstående informationsdokument inför planeringen av dina utbytesstudier

Allmän information om läkarprogrammets utbytesmöjligheter

Kursledningar T5-T11 ht17

T6 Klin med II kursspecifik information

T7 Klin med III kursspecifik information

T7 Reumatologi blockspecifik information

T7 Ortopedi blockspecifik information

T8 Klinisk medicin IV kursspecifik information

T9 Gynekologi och obstetrik kursspecifik information

T9 Pediatrik blockspecifik information


Till sidans topp


5. reseersättning

 


ProgramkommittEns resebidrag för utlandsutbyte:
4 000 kr kan beviljas två gånger under utbildningen

Info och blankett programkommittens resebidrag

Övriga resestipendier

Till sidans topp


6. Försäkringar

Uppsala universitet har tecknat en försäkring via Kammarkollegiet för utlandsstudier/utlandspraktik. För att försäkringen ska gälla krävs någon form av överenskommelse mellan Uppsala universitet och det utländska universitetet/sjukhuset.
Om du inte åker ut inom ett formellt utbytesprogram krävs en direktöverenskommelse mellan kursledningen här hemma och det utländska universitetet/sjukhuset. Det duger inte att du som student först får ett godkännande från kursledningen och sedan en bekräftelse från det utländska universitetet/sjukhuset.

För att försäkringen ska gälla måste du även vara registrerad i UPPDOK under den aktuella utbytesperioden. Det är därför viktigt att du kontrollerar detta innan avresan.

Tänk på att försäkringen inte gäller i tredje land annat än vid direkt mellanlandning. Om du planerar att stanna till någon dag i ett annat land på dit- eller hemresan eller om du under din utbytesperiod besöker ett grannland gäller försäkringen alltså inte.

När alla formaliteter är klara kan du få ett Medical Insurance Card hos din kursadministratör.

Du hittar mer information om Kammarkollegiets försäkring i det allmänna informationsdokumentet om utbyten vid läkarprogrammet samt på www.kammarkollegiet.se

Om du åker till ett EU/EES-land räcker det om du tar med dig Försäkringskassans Europeiska försäkringskort.

Till sidans topp

7. Vaccinationer och MRSA-screening

Om du gör ett utbyte inom läkarprogrammet avtal, dvs ej vid eget ordnat utbyte, står läkarprogrammets programkommitté för kostnader för vaccinationer och tester som är ett krav från mottagande enhet. Om inte krav finns gäller rekommendationer från Vaccinationsguiden. Skicka mottagande enhets direktiv om vilka vaccinationer och tester som är ett krav för att du ska få komma dit, till Caroline Olofsson caroline.olofsson@medsci.uu.se så utfärdar hon ett intyg för dig, att ta med till infektionsmottagningen.

MRSA-screening gäller:

 1. studenter som har läst kursen Globalmedicin
 2. studenter som har gjort kliniska placeringar eller arbetat med patientvård utanför Sverige (alltså även i nordiska länder)
 3. studenter som har vårdats inneliggande på utländskt sjukhus

Innan du reser ut ska du lämna en undertecknad "Deklaration" där du förbinder dig att göra en MRSA-screening vid hemkomst, till din kursadministratör.
Vid hemkomsten kontaktar du Infektionskliniken för provtagning. Lämna intyg till din kursadminsitratör när testet är gjort.


Info och intyg MRSA

Till sidans topp


8. Ansökningsblanketter


Presentation Sri Lanka 160919 Overwiev Med Program
Presentation Sri Lanka 160919 Overwiev Clinical Rotations

Sydney ht18
Sista ansökningsdag är 17-11-12

Hallym, Sydkorea,  ht18
Sista ansökningsdag är 17-11-12

Utlysning Erasmus inför ht18
Sista ansökningsdag är 17-11-12

Utlysning Nordplus inför ht18
Sista ansökningsdag är 17-11-12

Southeast University, Nanjing, Kina vt19 se exempel på ansökningsblankett här
Nästa ansökningsomgång är vt18

Lima, Peru vt19 se exempel på ansökningsblankett här
Nästa ansökningsomgång är vt18

Vellore, Indien vt19 se exempel på ansökningsblankett här
Nästa ansökningsomgång är vt18

Uganda se exempel på ansökningsblankett här
Linnaeus-Palme - lå 18/19 - Under förutsättning att medel beviljas

Sri Lanka se exempel på ansökningsblankett här
Linnaeus-Palme -  lå 18/19 - Under förutsättning att medel beviljas

Senegal
Linnaeus-Palme - lå 18/19 - Under förutsättning att medel beviljas

Tanzania
Linnaeus-Palme - lå 18/19 - Under förutsättning att medel beviljas

Till sidans topp


9. Utbytesrapporter

Instruktion om att skriva den obligatoriska utbytesrapporten - skickas till kursledningen

Rapporter inkommande Linnaeus-Palmestudenter


Till sidans topp


10. Kontaktinformation

Internationell koordinator vid läkarprogrammet:
Caroline Olofsson
Tel: 018 611 4947
E-mail: caroline.olofsson@medsci.uu.se


Till sidans topp