logotyp Student Portal
Icon help

Upper Secondary School Teacher Education Programme


Kursutbud VT20

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Anmälan till kurs inom ämneslärarprogrammet sker via antagning.se. Sista anmälningsdag till utbildningar som ges inom programmet till våren 2020 är den 15 oktober. I dokumentet nedan hittar du anvisningar om hur du söker kurser inom program och anmäldningskoder till kurser som är sökbara till våren.

Sökanvisningar och kursförteckning över sökbara kurser inom program.