logotyp Student Portal
Icon help

Scandinavian Languages A, 30.0 c

Course code:5NS228, Report code:55630, 100%, DAG, NML
week: 36 - 03 Semester: Autumn 2019 (2019-09-02 - 2020-01-19)

Tentamensschema ht 19

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Tentamensschema ht 2019

 

1 Svenska språket A och B samt Nordiska språk A och B

1.1 Svenska språket A

Språkvetenskapliga perspektiv, 2,5 hp Löpande examination
Språkstruktur, 7,5 hp

2019-10-25, kl. 14-18, Fyrislundsgatan 80, sal 1

Omtentamen: 2019-12-07, kl. 9-13, Bergsbrunnagatan 15, sal 2

Texter och samtal, 7,5 hp Löpande examination
Svenskan i tid och rum, 7,5 hp

2019-12-11, kl. 8-12, Bergsbrunnagatan 15, sal 2

Omtentamen: 2019-01-25, kl. 9-13, Bergsbrunnagatan 15, sal 2

Tala och skriva, 5 hp Löpande examination

 

1.2 Nordiska språk A

Isländska, 7,5 hp

2019-11-08, kl. 14-18, Fyrislundsgatan 80, sal 1

Omtentamen: 2019-12-14, kl. 9-13, Polacksbacken, skrivsalen

Språkstruktur, 7,5 hp

2019-10-25, kl. 14-18, Fyrislundsgatan 80, sal 1

Omtentamen: 2019-12-07, kl. 9-13, Bergsbrunnagatan 15, sal 2

Svenskan i tid och rum, 7,5 hp

2019-12-11, kl. 8-12, Bergsbrunnagatan 15, sal 2

Omtentamen: 2019-01-25, kl. 9-13, Bergsbrunnagatan 15, sal 2

Danska och norska, 7,5 hp Hemtentamen (inlämning v. 3)

 

1.3 Svenska språket B

Språket i samhället, 7,5 hp

2020-01-16, kl. 8-12, Bergsbrunnagatan 15, sal 2

Omtentamen: Beställd till 2020-02-29

Svenska språkets historia, 7,5 hp

2019-11-05, kl. 14-18, Polacksbacken, skrivsalen

Omtentamen: 2019-12-07, kl. 9-13, Bergsbrunnagatan 15, sal 2

Grammatik, text och betydelse, 7,5 hp

2019-11-08, kl. 14-18, Fyrislundsgatan 80, sal 1

Omtentamen: 2019-12-14, kl. 9-13, Bergsbrunnagatan 15, sal 2

Språkvetenskapliga perspektiv 2, 7,5 hp Löpande examination

 

1.4 Nordiska språk B

Språklig kontrast och kontinuitet i Norden, 7,5 hp Hemtentamen (inlämning v. 45)
Svenska språkets historia, 7,5 hp

2019-11-05, kl. 14-18, Polacksbacken, skrivsalen

Omtentamen: 2019-12-07, kl. 9-13, Bergsbrunnagatan 15, sal 2

Fornisländska, 7,5 hp

2019-01-14, kl. 14-18, Fyrislundsgatan 80, sal 1

Omtentamen: Beställd till 2020-02-29

Nordisk fördjupning, 7,5 hp Löpande examination

 

2 Svenska språket/Nordiska språk C

Metod och teori i uppsatsarbetet, 7,5 hp Löpande examination
Examensarbete, 15 hp Ventilering v. 3
Textanalys i teori och praktik, 7,5 hp Löpande examination
Skönlitteratur ur ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp Hemtentamen (inlämning v. 45)

 

3 Ämneslärarprogrammet

3.1 Ämneslärarprogrammet, Svenska 1

Språkets struktur, 7 hp

2019-10-25, kl. 14-18, Fyrislundsgatan 80, sal 1

Omtentamen: 2019-12-07, kl. 9-13, Bergsbrunnagatan 15, sal 2

Stil, text och tal, 7 hp

2019-11-08, kl. 8-12, Bergsbrunnagatan 15, sal 2

Omtentamen: 2019-12-14, kl. 9-13, Bergsbrunnagatan 15, sal 1


3.2 Ämneslärarprogrammet, Svenska 2

Grannspråken i Norden, särskilt danska och norska, 7,5 hp Hemtentamen (inlämning v. 3)
Språk i användning, 7,5 hp

2019-12-06, kl. 14-18, Polacksbacken, skrivsalen

Omtentamen: 2020-01-25, kl. 9-13, Bergsbrunnagatan 15, sal 2


3.3 Ämneslärarprogrammet, Svenska 3

Svenska språket i tid och rum, 7,5 hp

2019-11-08, kl. 8-12, Fyrislundsgatan 80, sal 1

Omtentamen: 2019-12-14, kl. 9-13, Bergsbrunnagatan 15, sal 2

Ämnesdidaktisk teori och metod, 7,5 hp Löpande examination
Uppsats, 7,5 hp Ventilering v. 3

 

3.4 Ämneslärarprogrammet, Svenska 4

Självständigt arbete (språklig inriktning), 15 hp Ventilering v. 3

 

4 Svenska som andraspråk

4.1 Svenska som andraspråk A, helfart, dag

Skolan i det mångkulturella samhället, 7,5 hp 2019-11-05, kl. 14-18, Polacksbacken, skrivsalen
Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv, 7,5 hp

2019-11-08, kl. 14-18, Fyrislundsgatan 80, sal 1

Omtentamen: 2019-12-14, kl. 9-13, Bergsbrunnagatan 15, sal 1

Fonetik och muntlig kommunikation, 7,5 hp

2020-01-16, kl. 14-18, Polacksbacken, skrivsalen

Omtentamen: Beställd till 2020-03-07

Andraspråksinlärning i teori och praktik, 7,5 hp

Hemtentamen (inlämning v. 3)


4.2 Svenska som andraspråk A, kvartsfart, termin 1, kväll

Skolan i det mångkulturella samhället, 7,5 hp

2020-01-16, kl. 14-18, Bergsbrunnagatan 15, sal 2

Omtentamen: Beställd till 2020-03-07

 

4.3 Svenska som andraspråk A, kvartsfart, termin 3, kväll

Fonetik och muntlig kommunikation, 7,5 hp

2020-01-16, kl. 14-18, Polacksbacken, skrivsalen

Omtentamen: Beställd till 2020-03-07

 

4.4 Svenska som andraspråk B

Språkanalys och bedömning, 7,5 hp

2020-01-14, kl. 14-18, Fyrislundsgatan 80, sal 1

Omtentamen: Beställd till 2020-02-29

Andraspråksinlärares läs- och skrivutveckling, 7,5 hp Hemtentamen (inlämning v. 45)
Flerspråkighet i samhället och hos individen, 7,5 hp

2019-11-08, kl. 14-18, Fyrislundsgatan 80, sal 1

Omtentamen: 2019-12-14, kl. 9-13, Bergsbrunnagatan 15, sal 1

Uppsats, 7,5 hp Ventilering v. 3

 

4.5 Svenska som andraspråk C

Metod och teori i uppsatsarbetet, 7,5 hp Löpande examination
Examensarbete, 15 hp Ventilering v. 3
Skönlitteratur ur ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp Hemtentamen (inlämning v. 45)

 

5 Masterprogram i svenska och kurser på avancerad nivå

Att presentera och popularisera vetenskap, 7,5 hp Löpande examination
Svenskans variation, 7,5 hp Hemtentamen (inlämning v. 45)
Teori och metod för nordister, 7,5 hp Löpande examination
Vetenskapligt skrivande på svenska, 7,5 hp Löpande examination
Texter i skolan, 7,5 hp Löpande examination
Genusteori och språk, 7,5 hp Hemtentamen (inlämning v. 3)
Namnforskning (avancerad nivå), 7,5 hp Löpande examination
Litteracitet ur ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp Hemtentamen (inlämning v. 3)

 

6 Svenska för studenter med annat modersmål

6.1 Basic Swedish

If you have any questions regarding the Basic Swedish exams, you may contact your teacher.


6.2 Swedish for Academics

If you have any questions regarding the Swedish for Academics exams, you may contact your teacher.


6.3 Introduktionskurs i svenska för studerande med utländsk förutbildning

Läsförståelse och skriftlig framställning

2019-12-16, kl. 14-17, Polacksbacken, skrivsalen

Omtentamen: 2020-01-07, kl. 14-17, Bergsbrunnagatan 15, sal 1

 

6.4 Förberedande utb. i svenska för studerande med utländsk förutbildning

Läförståelse och skriftlig framställning

2019-12-16, kl. 14-17, Polacksbacken, skrivsalen

Omtentamen: 2020-01-07, kl. 14-17, Bergsbrunnagatan 15, sal 1

 

6.5 Behörighetsgivande utb. i sv. för studerande med utländsk förutbildning

Läsförståelse

2019-12-16, kl. 14-17, Polacksbacken, skrivsalen

Omtentamen: 2020-01-08, kl. 14-17, Bergsbrunnagatan 15, sal 1

Skriftlig framställning

2019-12-13, kl. 14-17, Fyrislundsgatan 80, sal 2

Omtentamen: 2020-01-07, kl. 9-12, Fyrislundsgatan 80, sal 2


6.6 Studerande med annat modersmål än svenska

Muntlig språkfärdighet, 7, hp

2019-12-17, kl. 14-16, Bergsbrunnagatan 15, sal 2

2020-02-01, kl. 9-13, Bergsbrunnagatan 15, sal 2

Svensk grammatik, 7,5 hp

2019-12-16, kl. 14-18, Bergsbrunnagatan 15, sal 2

Omtentamen: 2020-01-18, kl. 14-18, Bergsbrunnagatan 15, sal 1

Skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp

2019-12-13, kl. 8-12, Bergsbrunnagatan 15, sal 1

Omtentamen: 2020-01-25, kl. 14-18, Bergsbrunnagatan 15, sal 1

Läsa och analysera svenska texter, 7,5 hp Hemtentamen (inlämning v. 51)

 

7 Fristående 7,5-poängskurser

Danska 1

2019-11-08, kl. 8-12, Bergsbrunnagatan 15, sal 2

Omtentamen: 2019-12-14, kl. 9-13, Bergsbrunnagatan 15, sal 2

Isländska 1

2019-11-08, kl. 14-18, Fyrislundsgatan 80, sal 1

Omtentamen: 2019-12-14, kl. 9-13, Polacksbacken, skrivsalen

Isländska 2 Löpande examination
Fornisländska

2020-01-14, kl. 14-18, Fyrislundsgatan 80, sal 1

Omtentamen: Beställd till 2020-02-29

Grammatik, text och betydelse

2019-11-08, kl. 14-18, Fyrislundsgatan 80, sal 1

Omtentamen: 2019-12-14, kl. 9-13, Bergsbrunnagatan 15, sal 2

Svenska språkets historia, 7,5 hp

2019-11-05, kl. 14-18, Polacksbacken, skrivsalen

Omtentamen: 2019-12-07, kl. 9-13, Bergsbrunnagatan 15, sal 2

Presentationsteknik Löpande examination

 

8 Språkvetarprogrammet: Kursen Presentationsteknik

Presentationsteknik Löpande examination

 

9 Uppsamlingstillfälle för muntliga redovisningar (alla kurser)

Uppsamlingstillfälle

2020-01-16, kl. 9-12, 16-2044 (Svenska 1)

2020-01-17, kl. 9-12, 16-2043