logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Web page
Icon help

Department of Scandinavian Languages


AUGUSTIOMPROV SOMMAR 19

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Tentamensschema augusti 2019

 

​1 Svenska språket A och B samt Nordiska språk A och B


1.1 Svenska språket A

Språkstruktur, 7,5 hp 2019-08-20, kl. 14-18, Bergsbrunnagatan 15, sal 1
Svenskan i tid och rum, 7,5 hp 2019-08-21, kl. 14-18, Bergsbrunnagatan 15, sal 1

 

​1.2 Nordiska språk A

Isländska, 7,5 hp 2019-08-19, kl. 14-18, Polacksbacken, skrivsalen
Språkstruktur, 7,5 hp 2019-08-20, kl. 14-18, Bergsbrunnagatan 15, sal 1
Svenskan i tid och rum, 7,5 hp 2019-08-21, kl. 14-18, Bergsbrunnagatan 15, sal 1

 

1.3 Svenska språket B

Språket i samhället, 7,5 hp 2019-08-19, kl. 8-12, Bergsbrunnagatan 15, sal 2
Svenska språkets historia, 7,5 hp 2019-08-20, kl. 14-18, Bergsbrunnagatan 15, sal 2
Grammatik, text och betydelse, 7,5 hp 2019-08-21, kl. 14-18, Bergsbrunnagatan 15, sal 1

 

1.4 Nordiska språk B

Svenska språkets historia, 7,5 hp 2019-08-20, kl. 14-18, Bergsbrunnagatan 15, sal 2
Fornisländska, 7,5 hp 2019-08-21, kl. 14-18, Bergsbrunnagatan 15, sal 1

 

 

2 Ämneslärarprogrammet


2.1 Ämneslärarprogrammet, Svenska 1

Språkets struktur, 7,5 hp 2019-08-20, kl. 14-18, Bergsbrunnagatan 15, sal 1
Stil, text och tal, 7,5 hp 2019-08-21, kl. 14-18, Bergsbrunnagatan 15, sal 1

 

2.2 Ämneslärarprogrammet, Svenska 2

Språk i användning, 7,5 hp 2019-08-19, kl. 8-12, Bergsbrunnagatan 15, sal 2

 

2.3 Ämneslärarprogrammet, Svenska 3

Svenska språket i tid och rum, 7,5 hp 2019-08-19, kl. 8-12, Bergsbrunnagatan 15, sal 2

 

 

3 Svenska som andraspråk


3.1 Svenska som andraspråk A, helfart, dag

Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv, 7,5 hp 2019-08-21, kl. 14-18, Bergsbrunnagatan 15, sal 2
Fonetik och muntlig kommunikation, 7,5 hp 2019-08-19, kl. 14-18, Polacksbacken, skrivsalen
Andraspråksinlärning i teori och praktik, 7,5 hp 2019-08-20, kl. 14-18, Bergsbrunnagatan 15, sal 2

 

3.2 Svenska som andraspråk A, mot vuxna, halvfart, termin 2, start ht -18

Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv, 7,5 hp 2019-08-20, kl. 14-18, Bergsbrunnagatan 15, sal 2
Andraspråksinlärning hos vuxna, 7,5 hp  2019-08-19, kl. 14-18, Polacksbacken, skrivsalen

 

3.3 Svenska som andraspråk A, kvartsfart, termin 4, kväll

Andraspråksinlärning i teori och praktik, 7,5 hp 2019-08-20, kl. 14-18, Bergsbrunnagatan 15, sal 2

 

3.4 Svenska som andraspråk B​

Språkanalys och bedömning, 7,5 hp 2019-08-19, kl. 14-18, Polacksbacken, skrivsalen
Flerspråkighet i samhället och hos individen, 7,5 hp 2019-08-20, kl. 14-18, Bergsbrunnagatan 15, sal 2

 

 

4 Svenska för studenter med annat modersmål


4.1 Intensive Baric Swedish

Written exam August 27, 6-8 p.m., Fyrislundsgatan 80, hall 1

 

4.2 Introduktionskurs i svenska för studerande med utländsk förutbildning

Läsförståelse och skriftlig framställning 2019-08-19, kl. 14-17, Polacksbacken, skrivsalen

 

4.3 Förberedande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning

Läsförståelse och skriftlig framställning 2019-08-19, kl. 14-17, Polacksbacken, skrivsalen

 

4.4 Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning

Läsförståelse 2019-08-19, kl. 14-16, Polacksbacken, skrivsalen
Skriftlig framställning 2019-08-20, kl. 14-17, Bergsbrunnagatan 15, sal 2

 

4.5 Svenska för studerande med annat modersmål än svenska

Muntlig språkfärdighet, 7,5 hp 2019-08-19, kl. 14-16, Polacksbacken, skrivsalen
Svensk grammatik, 7,5 hp 2019-08-20, kl. 14-18, Bergsbrunnagatan 15, sal 2
Skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp 2019-08-21, kl. 14-18, Bergsbrunnagatan 15, sal 1

 

 

5 Fristående 7,5-poängskurser

Danska 1 2019-08-19, kl. 8-12, Bergsbrunnagatan 15, sal 2
Isländska 1 2019-08-19, kl. 14-18, Polacksbacken, skrivsalen
Fornisländska 2019-08-21, kl. 14-18, Bergsbrunnagatan 15, sal 1
Grammatik, text och betydelse 2019-08-21, kl. 14-18, Bergsbrunnagatan 15, sal 1
Ortnamn och personnamn 2019-08-20, kl. 8-12, Bergsbrunnagatan 15, sal 1