logotyp Student Portal
Icon help

Medicine Programme


Web page

STADIUM I
Termin 1 Medicinsk introduktionskurs 3.0hp
  Cirkulation och respiration 10.0hp
  Kommunikation, nerver och psyke 5.0hp
  Energi- och näringsbalans 9.5hp
  Professionell utveckling 1 2.5hp
 
Termin 2 Tillväxt och degeneration 19.0hp
  Homeostas och endokrin reglering 8.5hp
  Professionell utveckling 2 2.5hp
 
Termin 3 Klinisk anatomi och rörelselära (KARL) 8.0hp
  Neurobiologi, homeostas och intervention (NHoI) 19.5hp
  Professionell utveckling 3 2.5hp
 
Termin 4 Attack och försvar 20.0hp
  Professionell utveckling 4 2.5hp
  Integration 1 7.5hp
STADIUM II
Termin 5 Klinisk medicin I: 23.5hp
  - Propedeutik  
  - Akutsjukvård I  
  - Hjärta/kärl I  
  - Lungmedicin/geriatrik  
  - Examination  
  Integration 2 5hp
  Ledarskapsutbildning I: Ledarskap och kommunikation 1.5hp
 
Termin 6 Klinisk medicin II: 30.0hp
  - Integrering III  
  - Hjärta-kärl II  
  - Magtarm  
  - Anestesi  
  - Klinisk fysiologi  
  - Patologi  
  - Endokrinologi  
  - Examination  
 
Termin 7 Klinisk medicin III: 30.0hp
  - Integrering IV  
  - Rörelse och ortopedi  
  - Hud/reumatologi  
  - Urinvägarnas sjukdomar  
  - Klinisk kemi  
  - Tumörsjukdomar  
  - Examination  
 
Termin 8 Klinisk medicin IV: 28.5hp
  - Integrering V  
  - Neurologi  
  - Psykiatri  
  - Oftalmiatrik  
  - Otorhinolaryngologi  
  - Radiologi  
  - Barn- och ungdomspsykiatri  
  - Samtalsfärdigheter  
  - Examination  
     
  Integration Barn - utvecklingsbiologi  
STADIUM III
Termin 9 Klinisk medicin V 30.0hp
  - Infektion  
  - Mikrobiologi  
  - Pediatrik  
  - Obstetrik och gynekologi  
  - Examination  
 
 
Termin 10 Självständigt arbete 30.0hp
 
Termin 11 Akutsjukvård II 6.5hp
  Ledarskapsutbildning 0.5hp
  Arbets- och miljömedicin 1.5hp
  Allmänmedicin 6.5hp
  Självständigt arbete 15,0hp
 
ÖVRIG INFORMATION

Programöversikten ovan länkar till den information som är publik för respektive kurs. Detta möjliggör åtkomst till dokument som ej kräver inloggning, exempelvis är schema eventuellt tillgängligt före kursstart och registrering.

*