logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Web page
Icon help

Medicine Programme


Cosmic

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Hösten-17 infördes en ny version av Cosmic och denna utbildningslänk finns för studenter, i första hand för T5-T11.

https://elearning.cambio.se/

I bifogade lathund finns instruktion och inloggningar. Mer information om vilka delar som ni som studenter bör ta del av får ni via respektive kursledning.