logotyp Student Portal
Icon help

Upper Secondary School Teacher Education Programme


Examenskrav

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Krav för Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 eller 330 hp

  • 300 – 330* hp, varav minst 45 hp på avancerad nivå
  • Huvudämne 120 hp
  • Biämne 90 hp
  • Utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp
  • VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) 30 hp

I ämnesstudierna skall det ingå två självständiga arbeten om 15 hp vardera, varav ett ska vara ämnesdidaktiskt.

Utbildningen ges med ett begränsat antal ämneskombinationer.

7,5 hp utlandsstudier ska ingå i franska, spanska, engelska och tyska

* I svenska och samhällskunskap krävs alltid 120 hp per ämne