logotyp Student Portal
Icon help

Master's Programme in Drug Management


Anmälan till kurser på termin 1

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Programmet startar på höstterminen och har 15 april som sista ansökningsdag. När den 15 april infaller under en helg flyttas sista ansökningsdag fram till närmsta vardag.

För att delta i fördelningen av platser på fakultetens valbara kurser behöver du även ansöka till dessa, se länk nedan. Du bör gå igenom kursplanerna för programmets hela kursutbud innan du ansöker till höstterminens kurser eftersom vissa kurser behöver läsas i en specifik ordning. Förkunskapskraven ska vara uppfyllda vid kursstart. Information om kursinnehåll och förkunskapskrav hittar du i kursplanerna; vägledning rörande förkunskapskrav kan du i vissa fall få via de krav som rör fristående kurs. 

 

Innehållsansvarig: studievägledare Christina Ceder