logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Web page

Master Programme in Social Sciences


Urban and regional planning (in swedish only)

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Masterprogrammet i samhällsvetenskap, inriktning samhällsplanering

Studenter som läser master i samhällsvetenskap med inriktning mot samhällsplanering följer den allmänna studiegången. Programmet är uppbyggt på kursmoduler om 7,5 högskolepoäng (hp) där studenterna läser kurser parallellt på halvfart. Det innebär att studenten läser fyra olika kurser varje termin, två kurser parallellt under första halvan av terminen och två kurser parallellt under andra halvan av terminen.

Studieplan inriktning Samhällsplanering

Kulturgeografiska institutionens hemsida