logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Web page
Icon help

Master's Programme in Social Sciences


Sociology (in swedish only)

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Masterprogrammet i samhällsvetenskap, inriktning sociologi

Studenter som läser master i samhällsvetenskap med sociologisk inriktning följer den allmänna studiegången. Programmet är uppbyggt på kursmoduler om 7,5 högskolepoäng (hp) där studenterna läser kurser parallellt på halvfart. Det innebär att varje termin läser studenterna fyra olika kurser, förutom den termin där studenterna skriver uppsats.

Studieplan inriktning Sociologi

Sociologiska institutionens hemsida