logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Web page
Icon help

Master's Programme in Social Sciences


Social and economic geography (in swedish only)

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Masterprogrammet i samhällsvetenskap, inriktning kulturgeografi

Studenter som läser master i samhällsvetenskap med kulturgeografisk inriktning följer den allmänna studiegången. Programmet är uppbyggt på kursmoduler om 7,5 högskolepoäng (hp) där studenterna läser kurser parallellt på halvfart. Det innebär att studenten läser fyra olika kurser varje termin, två kurser parallellt under första halvan av terminen och två kurser parallellt under andra halvan av terminen.

Studieplan inriktning Kulturgeografi

Kulturgeografiska institutionen