logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Web page

Master Programme in Social Sciences


Food science and nutrition (in swedish only)

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Masterprogrammet i samhällsvetenskap, inriktning kostvetenskap

Studenter som läser master i samhällsvetenskap med inriktningen kostvetenskap följer den allmänna studiegången. Programmet är uppbyggt på kursmoduler om 7,5 högskolepoäng (hp) där studenterna läser kurser parallellt på halvfart. Det innebär att varje termin läser studenterna fyra olika kurser. Mer information om utbildning i kostvetenskap på avancerad nivå finns att läsa på Institutionen för kostvetenskaps hemsida.

Studieplan inriktning Kostvetenskap

Institutionen för kostvetenskaps hemsida