logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Web page
Icon help

Master Programme in Social Sciences


Psychology (in swedish only)

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Masterprogrammet i samhällsvetenskap, inriktning psykologi

Studenter som läser master i samhällsvetenskap med psykologi som inriktning följer den allmänna studiegången. Programmet är uppbyggt på kursmoduler om 7,5 högskolepoäng (hp) där studenterna läser två parallella kurser på halvfart. Det innebär att varje termin, utom den sista, läser studenterna fyra olika kurser.

Studieplan inriktning Psykologi

Institutionen för psykologi