logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Web page
Icon help

Master's Programme in Social Sciences


Economic history (in swedish only)

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Masterprogrammet i samhällsvetenskap, inriktning ekonomisk historiska

Studenter som läser master i samhällsvetenskap med ekonomisk-historisk inriktning följer den allmänna studiegången. Programmet är uppbyggt på kursmoduler om 7,5 högskolepoäng (hp) där studenterna läser kurser parallellt på halvfart. Det innebär att varje termin läser studenterna fyra olika kurser. Det kommer att vara möjligt för studenter, som så vill, att göra examensarbete som ett praktikarbete. Som förberedelse för denna praktik kommer en särskild praktikintroduktionskurs om 7,5 hp att ges under vårterminen år 1.

Studieplan inriktning Ekonomisk historia

Ekonomisk-historiska institutionens hemsida