logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Web page
Icon help

Nursing Programme


Internationalisering

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

För dig som går på sjuksköterskeprogrammet, röntgensjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammet, barnmorskeprogrammet eller masterprogram finns möjlighet att göra utbyte med ett universitet/högskola utomlands, genom stipendier och valbara kurser/VFU.

Höstterminen 2019

Se länk nedan för mer information om vilka länder och stipendier som finns att söka inför vårterminen 2020!

INFORMATION OM UTBYTE/STIPENDIER ATT SÖKA  (Powerpoint presentation)

OBS att för sökande från sjuksköterskeprogrammet (VFU-placering utanför Sverige) krävs godkända kurser från termin 1, 2 och 3.  

För att sedan registreras på kursen inför utresa ska termin 1-3 (90 hp) samt VFU-placeringen från termin 4 vara godkänd. Du som har moment kvar från termin 3 ska i din ansökan bifoga en plan över när dessa moment ska tas igen.

Se länk nedan för urval inför utbyte!

Kriterier för urval

Deadline att lämna in ansökan för studier i utland vårterminen 2020

 • Fredag 20/9 kl 16.00

  • Ansökan VFU inom Europa (Nordplus) samt Liverpool University (free mover)

  • Ansökan VFU utanför Europa (free mover)

  • Ansökningslänk (samma länk för alla stipendier och valbar VFU-kurs) finns under Ansökan/länkar & kontrakt under menyn!

  • OBS att Minor Field Studies (MFS) och Erasmus plus stipendier söks via Internationella kansliets hemsida, se länk; http://www.uu.se/student/utlandsstudier

Intervjuer för studenter som har lämnat in ansökan VFU utland

 • Tisdag 2/10 Lokal: Berfenstam B11:214b 

Introduktion till utresande studenter vårterminen 2020 valbar VFU-utland/free mover 

samt Presentation av tidigare studenter om deras erfarenheter av utbyte ht 2019 

 • Återkommer om datum Lokal; A7:108b

Inför beviljad utresa;

Kontrakt fylls i när utresa är beviljad finns under Ansökan/länkar & kontrakt under menyn!

Läs Uppsala universitets Rekommendationer för säkert resande

Se länk nedan för information inför utresan! Du ansvarar själv föratt ta reda på information inför resa och boende.

INTRODUKTION FÖR UTRESANDE STUDENTER (information om vaccinationer, visum, försäkringar, boende etc)

INFORMATION TILL UTRESANDE STUDENTER (Power point presentation inför utresan)

Resebidrag/utlägg Du som åker som Free mover kan söka 5000 kr i resebidrag när utresa är beviljad. Kontrakt ska vara påskrivet och inskickat innan ansökan om resebidrag!

För samtliga stipendier och resebidrag fyll i länk som finns under Ansökan/länkar & kontrakt under menyn!

För Globalmedicinkursen; reseräkning för utbetalning av resebidrag skickas till kursadministrationen IFV. Resebidraget är 4000 kr.

Det går endast att få ett resebidrag per student, dvs inte både för Globalmedicinkurs och VFU-kurs. Eventuella vaccinationer bekostas av studenten.

Efter utresa;

Information om obligatorisk MRSA provtagning efter hemkomst

MRSA provtagning gäller efter alla utresor; stipendier, valbar kurs och Globalmedicin! Intyg om MRSA, se länk ovan, lämnas till kursadministratör/kursansvarig.

Reserapport är obligatorisk för utbytesstudenter (valbar kurs VFU utland) och skrivs enligt följande länk. Rapporterna skickas till internationella koordinatorerna, se nedan. Reserapporterna läggs ut under menyn!

Obligatoriska moment vid heminsitutionen
Du som har VFU i utland ansvarar själv för eventuella obligatoriska moment/tentamen i kursen vid heminstitutionen.

 

Internationella koordinatorer:
Leif Eriksson 
- Danosfi, Liverpool, Vietnam

Helena Volgsten - Norlys, Tanzania, Uganda