logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Web page

Medicine Programme


Multiple Choice Questions

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Multiple Choice Questions

Det finns en del att tänka på när man formulerar flervalsfrågor för att de ska testa den kunskap vi är ute efter. Resurser för MCQ är:

Writing Good Multiple-Choice Exams från University of Texas at Austin

 

http://www.nbme.org/pdf/itemwriting_2003/2003iwgwhole.pdf

Ladda kostnadsfritt hem Item writing manual: Constructing Written Test Questions for the Basic and Clinical Sciences från National Board of Medical Examiners (NBME) på http://www.nbme.org/publications/index.html