logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Web page
Icon help

Medicine Programme


Multiple Choice Questions

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Multiple Choice Questions

Det finns en del att tänka på när man formulerar flervalsfrågor för att de ska testa den kunskap vi är ute efter. Resurser för MCQ är:

Ladda kostnadsfritt hem den senaste upplagan av Item writing manual: Constructing Written Test Questions for the Basic and Clinical Sciences från National Board of Medical Examiners (NBME) på http://www.nbme.org/publications/index.html

Tidigare upplaga av Item writing manual: Constructing Written Test Questions for the Basic and Clinical Sciences från National Board of Medical Examiners (NBME) http://www.nbme.org/pdf/itemwriting_2003/2003iwgwhole.pdf

Writing Good Multiple-Choice Exams från University of Texas at Austin

 

Välkommen till workshop i att skriva MCQ frågor

Enligt beslut i programkommittén (PK) under hösten 2017 ska läkarprogrammet fr.o.m. våren 2018 även använda sig av MCQ vid sina examinationer. Examinatorerna är ansvariga för att säkerställa att alla som skriver frågor har tillräcklig kompetens och för att kvaliteten på frågorna blir bra. Pedagogiska enheten har av PK fått i uppdrag att organisera workshops om att skriva MCQ frågor.

Information och anmälan till MCQ-workshop vt 2019

Välkommen med din anmälan!

Vid ev. frågor kontakta: Anna Hartman                

e-post:anna.hartman@uadm.uu.se