logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Web page
Icon help

Medicine Programme


Examination

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Examination

Kursmålen är de som ska styra vad som examineras. Om kursmålen handlar om teoretisk och/eller praktisk kunskap bör detta avspeglas i examinationens innehåll och form. Det finns många olika sätt att examinera på. Via länken nedan hittar du en sammanställning av olika examinationsformer som gjordes inom ramen för ett projekt om kursutveckling och examination finansierat av NSHU (Myndigheten för nätverkande och samarbete inom högre utbildning). Skriften ska ses som en inspiration i arbetet med att utveckla examinationerna.

http://www.kursutveckling.se/