logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Web page
Icon help

Medicine Programme


Information för primärvården

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

För dig som är chef/handledare

Nedan hittar du som handledare eller verksamhetschef, studiehandledning, bedömningsformulär etc. för respektive kurs/termin.

 

 


Termin 1-4  

Studenterna på termin 1 - 4 gör sin praktik på vårdcentral under heldagar, 6 timmar vid varje tillfälle. En studentgrupp om 5 studenter kommer till vårdcentralen vid 3-4 tillfällen. 

Schema för VFU höstterminen 2018

Termin 1  
Grupp 1: Onsdag 26/9, 24/10, 5/12
Grupp 2: Onsdag 3/10, 21/11, 12/12

Termin 2  
Grupp 1: Torsdag 20/9, 11/10,15/11, 20/12
Grupp 2: Torsdag 6/9, 4/10, 25/10, 6/12

Termin 3
Grupp 1: Tisdag 18/9, 2/10, 6/11, 20/11
Grupp 2: Tisdag 25/9, 9/10, 13/11, 27/11 

Termin 4
Grupp 1: Måndag 10/9, 15/10, 5/11
Grupp 2: Måndag 17/9, 22/10, 12/11 

 

Schema för VFU vårterminen 2019

Termin 1  
Grupp 1: Onsdag 13/2, 13/3, 17/4
Grupp 2: Onsdag 20/2, 27/3, 22/5

Termin 2  
Grupp 1: Torsdag 7/2, 28/2, 4/4, 16/5
Grupp 2: Torsdag 24/1, 14/2, 7/3, 2/5

Termin 3
Grupp 1: Tisdag 5/2, 26/2, 9/4, 7/5
Grupp 2: Tisdag 12/2, 26/3, 23/4, 14/5

Termin 4
Grupp 1: Måndag 4/2, 18/3, 1/4
Grupp 2: Måndag 28/1, 4/3, 25/3

Dokument Termin 1-4

Övergripande dokument

Termin 1-2

Termin 3-4


Termin 11

Studenterna på termin 11 gör sin praktik på vårdcentral över en tvåveckorsperiod (32 timmars schemalagd tid per vecka). Antalet studenter som respektive vårdcentral tar emot är beroende av antal listade patienter på vårdcentralen, samt hur många studenter som läser termin 11 den aktuella terminen. 

Aktuella tidsperioder för T11 studenters praktik: 

Hösten 2018

  • Period 1 Vecka 48-49 (26-30 nov och 3-7 dec) 10 dagar
  • Period 2 Vecka 50-51 (10-14 dec och 17-20 dec) 9 dagar

Våren 2019

  • Period 1 Vecka 16-17 (15-17 april och 23-26 april) 7 dagar
  • Period 2 Vecka 18-19 (2-3 maj och 6-10 maj) 7 dagar

Dokument Termin 11

För vårdcentraler utanför Uppsala läns landsting

Under termin 11 har studenterna möjlighet att själva ordna en VFU-placering utanför Uppsala län och de vårdcentraler i regionen som läkarprogrammet har avtal med. Dessa placeringar behöver godkännas av kursledningen för kursen Allmänmedicin. Samma krav och rättigheter gäller vid dessa placeringar, både för vårdcentral och studenter. Du som verksamhetschef/handledare kommer dock inte att  hitta information om studenten/placeringen i KliPP. För information om ekonomisk ersättning, kontakta kursadministratör calle.martinsson@pubcare.uu.se


Handledarutbildning 

Alla läkarstudenter på  termin 1-4 och 11 som kommer till vårdcentralen ska ha en utsedd handledare vilket verksamhets- /vårdcentralschef ansvarar för. Handledare ska ha genomgått handledarutbildning som anordnas av läkarprogrammet vid Uppsala universitet.

Nästa utbildningstillfälle 2019: 

Tid: 6-8 februari (heldagar 6-7, halv dag 8 februari och uppföljning). 
Lokal: Eklundshof
Målgrupp: Obligatorisk handledarutbildning för dig som ska handleda läkarstudenter     T1-T4.
Arrangör: Läkarprogrammet, Uppsala universitet.
Anmälan: till annie.lundberg@pubcare.uu.se
Uppföljningsdag: 8 mars (halv dag)

Sista anmälningsdag är den 1 februari 2019. 

Observera! När byte av handledare sker på vårdcentralen ska alltid Enheten för kliniska placeringar (EKP, ekp@regionuppsala.se) eller kursadministratörer annie.lundberg@pubcare.uu.se och/eller calle.martinsson@pubcare.uu.se meddelas.


Fortbildningsdag för handledare

Fortbildningsdag för handledare arrangeras 2 ggr/år, i mars och oktober

Nästa utbildningstillfälle 2019: Meddelas inom kort

Tid: 
Lokal
Målgrupp: Läkare på vårdcentral som handleder läkarstudenter, Termin 1-4 och Termin 11.
Anmälan: till annie.lundberg@pubcare.uu.se