logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Web page

Medicine Programme


Information för primärvården

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

För dig som är chef/handledare

Nedan hittar du som handledare eller verksamhetschef, studiehandledning, bedömningsformulär etc. för respektive kurs/termin.

 

 


Termin 1-4  

Studenterna på termin 1 - 4 gör sin praktik på vårdcentral under heldagar, 6 timmar vid varje tillfälle. En studentgrupp om 5 studenter kommer till vårdcentralen vid 3-4 tillfällen. 

Schema för VFU vårterminen 2018

Termin 1  
Grupp 1: Onsdag 7/2, 7/3, 18/4
Grupp 2: Onsdag 14/2, 4/4, 9/5

Termin 2  
Grupp 1: Torsdag 1/2, 22/2, 22/3, 3/5
Grupp 2: Torsdag 18/1, 15/2, 1/3, 19/4

Termin 3
Grupp 1: Tisdag 23/1, 13/2, 13/3, 24/4
Grupp 2: Tisdag 30/1, 6/3, 20/3, 22/5

Termin 4
Grupp 1: Måndag 22/1, 19/2, 12/3
Grupp 2: Måndag 29/1, 26/2, 19/3 

 

Dokument Termin 1-4

Övergripande dokument

Termin 1-2

Termin 3-4


Termin 11

Studenterna på termin 11 gör sin praktik på vårdcentral under heldagar över en tvåveckorsperiod. Antalet studenter som respektive vårdcentral tar emot är beroende av antal listade patienter på vårdcentralen, samt hur många studenter som läser termin 11 den aktuella terminen. 

Aktuella tidsperioder för T11 studenters praktik: 

Hösten 2017

  • Period 1 Vecka 46-47 (13-17 nov och 20-24 nov) 10 dagar
  • Period 2 Vecka 50-51 (11-15 dec och 18-22 dec) 10 dagar

Våren 2018

  • Period 1 Vecka 15-16 (9-13 april och 16-20 april) 10 dagar
  • Period 2 Vecka 17-18 (23-27 april och 2-4 maj) 8 dagar

Dokument Termin 11

För vårdcentraler utanför Uppsala läns landsting

Under termin 11 har studenterna möjlighet att själva ordna en VFU-placering utanför Uppsala län och de vårdcentraler i regionen som läkarprogrammet har avtal med. Dessa placeringar behöver godkännas av kursledningen för kursen Allmänmedicin. Samma krav och rättigheter gäller vid dessa placeringar, både för vårdcentral och studenter. Du som verksamhetschef/handledare kommer dock inte att  hitta information om studenten/placeringen i KliPP. För information om ekonomisk ersättning, kontakta kursadministratör calle.martinsson@pubcare.uu.se


Handledarutbildning 

Alla läkarstudenter på  termin 1-4 och 11 som kommer till vårdcentralen ska ha en utsedd handedare vilket verksamhets- /vårdcentralschef ansvarar för. Handledare ska ha genomgått handledarutbildning som anordnas av läkarprogrammet vid Uppsala universitet.

Nästa utbildningstillfälle 2018: 

Tid: 24-26 januari (heldagar 24-26 januari och halvdag i februari). 
Lokal: Eklundshof
Målgrupp: Obligatorisk handledarutbildning för dig som ska handleda läkarstudenter T1-T4.
Arrangör: Läkarprogrammet, Uppsala universitet.
Anmälan: till maria.peippo@pubcare.uu.se
Uppföljningsdag: en halvdag som bestäms under utbildningen

Observera! När byte av handledare sker på vårdcentralen ska alltid Enheten för kliniska placeringar (EKP) eller kursadministratör annie.lundberg@pubcare.uu.se meddelas.


Fortbildningsdag för handledare

Fortbildningsdag för handledare arrangeras 2 ggr/år, i mars och oktober

Nästa utbildningstillfälle 2018: Meddelas inom kort

Tid: 
Lokal
Målgrupp: Läkare på vårdcentral som handleder läkarstudenter, Termin 1-4 och Termin 11.
Anmälan: till annie.lundberg@pubcare.uu.se