logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Web page
Icon help

Medicine Programme


Information för primärvården

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

För dig som är chef/handledare

Nedan hittar du som handledare eller verksamhetschef, studiehandledning, bedömningsformulär etc. för respektive kurs/termin.

 

 


Termin 1-4  

Studenterna på termin 1 - 4 gör sin praktik på vårdcentral under heldagar, 6 timmar vid varje tillfälle. En studentgrupp om 5 studenter kommer till vårdcentralen vid 3-4 tillfällen. 

Schema för VFU vårterminen 2019

Termin 1  
Grupp 1: Onsdag 13/2, 13/3, 17/4
Grupp 2: Onsdag 20/2, 27/3, 22/5

Termin 2  
Grupp 1: Torsdag 7/2, 28/2, 4/4, 16/5
Grupp 2: Torsdag 24/1, 14/2, 7/3, 2/5

Termin 3
Grupp 1: Tisdag 5/2, 26/2, 9/4, 7/5
Grupp 2: Tisdag 12/2, 26/3, 23/4, 14/5

Termin 4
Grupp 1: Måndag 4/2, 18/3, 1/4
Grupp 2: Måndag 28/1, 4/3, 25/3

 

Schema för VFU höstterminen 2019

Termin 1  
Grupp 1: Onsdag 2/10, 6/11, 13/11
Grupp 2: Onsdag 25/9, 23/10, 27/11

Termin 2  
Grupp 1: Torsdag 19/9, 10/10, 17/10, 19/12
Grupp 2: Torsdag 5/9, 26/9, 14/11, 12/12

Termin 3
Grupp 1: Tisdag 17/9, 1/10, 5/11, 19/11
Grupp 2: Tisdag 24/9, 22/10, 12/11, 26/11

Termin 4
Grupp 1: Måndag 16/9, 14/10, 4/11
Grupp 2: Måndag 7/10, 28/10, 11/11

Dokument Termin 1-4

Övergripande dokument

Termin 1-2

Termin 3-4


Termin 11

Studenterna på termin 11 gör sin praktik på vårdcentral över en tvåveckorsperiod (32 timmars schemalagd tid per vecka). Antalet studenter som respektive vårdcentral tar emot är beroende av antal listade patienter på vårdcentralen, samt hur många studenter som läser termin 11 den aktuella terminen. 

Aktuella tidsperioder för T11 studenters praktik: 

Våren 2019

  • Period 1 Vecka 16-17 (15-17 april och 23-26 april) 7 dagar. 
  • Period 2 Vecka 18-19 (2-3 maj och 6-10 maj) 7 dagar

Obs! Då studenterna under VT19 endast har 7 dagars VFU pga. röda dagar, får de schemaläggas 8 timmar per dag

Hösten 2019

  • Period 1 Vecka 48-49
  • Period 2 Vecka 50-51

Dokument Termin 11

För vårdcentraler utanför Uppsala läns landsting

Under termin 11 har studenterna möjlighet att själva ordna en VFU-placering utanför Uppsala län och de vårdcentraler i regionen som läkarprogrammet har avtal med. Dessa placeringar behöver godkännas av kursledningen för kursen Allmänmedicin. Samma krav och rättigheter gäller vid dessa placeringar, både för vårdcentral och studenter. Du som verksamhetschef/handledare kommer dock inte att  hitta information om studenten/placeringen i KliPP. För information om ekonomisk ersättning, kontakta kursadministratör calle.martinsson@pubcare.uu.se


Handledarutbildning 

Fortbildningsdag för nuvarande och blivande handledare arrangeras 2 ggr/år. 

Nästa utbildningstillfälle 2019: 23-24 maj 

Inbjudan fortbildningsdag VT19 (pdf)
Schema fortbildningsdag VT19 (pdf)

Tid: Se ovan
Lokal: Se ovan
Målgrupp: Läkare på vårdcentral som handleder läkarstudenter, Termin 1-4 och Termin 11.
AnmälanSenast den 3 maj till annie.lundberg@pubcare.uu.se

Observera! När byte av handledare sker på vårdcentralen ska alltid Enheten för kliniska placeringar (EKP, ekp@regionuppsala.se) eller kursadministratörer annie.lundberg@pubcare.uu.se och/eller calle.martinsson@pubcare.uu.se meddelas.