logotyp Student Portal
Icon help

Master's Programme in Drug Discovery and Development


Anmälan till termin 1 och programmet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Programmet startar på höstterminen och ansökan ska ske via antagning.se, vanligtvis med 15 april som sista ansökningsdag. När den 15 april är under en helg flyttas sista ansökningsdag fram till närmsta vardag.

För att delta i fördelningen av platser på fakultetens valbara kurser behöver du även ansökan till dessa, se länk nedan. Du bör gå igenom kursplanerna för programmets hela kursutbud innan du ansöker till höstterminens kurser eftersom vissa kurser måste läsas i en specifik ordning. Förkunskapskraven ska vara uppfyllda vid kursstart. Information om kursinnehåll och förkunskapskrav hittar du i kursplanernavägledning rörande förkunskapskrav kan du i vissa fall få via de krav som rör fristående kurs

 

Innehållsansvarig: studievägledare Christina Ceder