logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Web page
Icon help

Medicine Programme


Att skriva kursplaner

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Här har vi samlat länkar till information och anvisningar som är användbara när man ska skriva en kursplan

Anvisningar för kursplaner (Uppsala universitet) https://mp.uu.se/web/info/undervisa/ramar

Mål uttryckta som förväntade studieresultat - en vägledning http://regler.uu.se/dokument/?contentId=14383&kategoriId=137

Information om hur man kan skriva förväntade studieresultat samt skriva lärandemål på kursnivå http://www.kursutveckling.se/

 

Kunskapstaxonomier

Blooms taxonomi /uusp-webapp/auth_hitch/spring/webpagefiles/files/download/367158/f311c598-b8de-46e5-9d9f-5c737753068d.pdf

Millers pyramid http://d39mdc1iz3oyyf.cloudfront.net/content/erj/44/3/578/F1.large.jpg

SOLO-taxonomin http://www.johnbiggs.com.au/academic/solo-taxonomy/

 

Om du vill få stöd i arbetet med att skriva en kursplan eller revidera kursmål är du välkommen att höra av dig till anna.hartman@uadm.uu.se