logotyp Student Portal

Medicine Programme


Pedagogiska enheten

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Pedagogiska enheten (PE) är en pedagogisk resurs som arbetar på uppdrag av läkarprogrammets programkommitté.

PE:s uppdrag är att:
1. Utbilda och utveckla lärare på programmet pedagogiskt och ämnesdidaktiskt.
2. Kvalitetssäkra mål, undervisnings- och examinationsformer och progression under programmet.
3. Delta aktivt på nationella och internationella pedagogiska möten/konferenser.

Vi erbjuder bland annat:
* Kurser till PBL-basgruppshandledare samt en introduktionskurs till casemetodik.
* Workshops i att skriva case.
* Pedagogisk konsultation till enskilda lärare eller lärargrupper.

På PE arbetar Anna Hartman, Elisabeth Persson, Joakim Svartheden och Ulrika Segersten. Vi finns på Kunskapscentrum (Medicinska biblioteket), ing. 61 och på BMC i MedfarmDoITs lokaler.

Välkommen att höra av dig till oss!

anna.hartman@uadm.uu.se
elisabeth.persson@uadm.uu.se
joakim.svartheden@uadm.uu.se
ulrika.segersten@surgsci.uu.se