logotyp Student Portal
Icon help

Upper Secondary School Teacher Education Programme


Kontaktuppgifter tillämnesansvariga institutioner

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Kontaktinformation

Respektive institution ansvarar för kurserna inom ämnet. Om du har specifika frågor kring det ämne du läser/planerar att läsa, kontakta den institution som är ansvarig för undervisningsämnet.

Kurser inom utbildningsvetenskapliga kärna

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
För frågor rörande kursena, kontakta i första hand administratören för kursen.

Arabiska (modersmål)

Institutionen för lingvistik och filologi
Kontakt: info@lingfil.uu.se

Biologi

Institutionen för biologisk grundutbildning
Kontakt: ronny.alexandersson@ibg.uu.se

Engelska

Engelska institutionen
Kontakt: studievagledare@engelska.uu.se

Franska

Institutionen för moderna språk
Kontakt: studievagledare@moderna.uu.se

Fysik och matematik

Institutionen för fysik och astronomi
Kontakt: studievagledare@physics.uu.se

Geografi

Kulturgeografiska institutionen
Kontakt: studier@kultgeog.uu.se

Historia

Historiska institutionen
Kontakt: studera@hist.uu.se

Kemi

Kemiska sektionen
Kontakt: studievag@kemi.uu.se

Matematik

Matematiska institutionen
Kontakt: studievagledare@math.uu.se

Naturkunskap

Institutionen för biologisk grundutbildning
Kontakt: ronny.alexandersson@ibg.uu.se

Religionskunskap

Teologiska institutionen
Kontakt: student@teol.uu.se

Samhällskunskap

Statsvetenskapliga institutionen
Kontakt: studievagledning@statsvet.uu.se

Spanska

Institutionen för moderna språk
Kontakt: studievagledare@moderna.uu.se

Svenska

Institutionen för nordiska språk
Mail: studievagledningen@nordiska.uu.se

Teknik med inriktning mot datateknik

Institutionen för informationsteknologi
Kontakt: studievagledare@it.uu.se

Turkiska (modersmål)

Institutionen för lingvistik och filologi
Kontakt: info@lingfil.uu.se

Tyska

Institutionen för moderna språk
Kontakt:studievagledare@moderna.uu.se