logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Web page
Icon help

Tectonics, 15.0 c

Course code:1MP005, Report code:18604, 100%, DAG, NML, week: 44 - 03 Semester: Autumn 2013

STUDENT SERVICE

 

 

Vi har samlat länkar till webbplatser med information som berör dig som student. Du rör sig om information om studievägledning, utlandsstudier, IT-tjänster, studenthälsan, försäkringar, examensarbete, passerkort, arbetsmarknadsdagar och mycket mera. Information för alla studenter vid institutionen för geovetenskaper: www.geo.uu.se/student

Mer information för alla Teknat-studenter: www.teknat.uu.se/student/

Central studentservice för alla studenter: www.uu.se/student/

We have gathered links to web site with useful information for you as a student. You find information on study counselling, exchange studies, IT-service, student health, insurances, degree project, access card and much more.

Student service at the Department of Earth Science: www.geo.uu.se/student/

Student service at the faculty: www.teknat.uu.se/student-en/

Student serviceat the central university for all students: www.uu.se/student/