logotyp Student Portal

Nursing Programme

Prog.code: MSS1Y 180 c.

SSK programmet i denna upplaga kommer fasas ut med start från ht 2014.

Detta innebär att terminer enligt studieordning från 2008 ges för sista gången enligt följande

T1 - vt 2014

T2 - ht 2014

T3 - vt 2015

T4 - ht 2015

T5 - vt 2016

T6 - ht 2016

Se information om SSK program T1 med start ht 2014

 

The programme bulletin board
Vem vinner på att familjelivet läggs på is?
2016-01-26 15:26
Professor Outi Hovatta håller en föreläsning om social äggfrysning. Alla intresserade är välkomna till Norrlands Nation den 18/2 kl 17.30-18.30

Föreläsningen ges i samband med 3rd European Congress in Preconception Health and Care. Föreläsningen är öppen för allmänheten, fri entré!
Påminnelse om de nya reglerna för skriftliga prov från och med HT2015
2015-12-10 11:03
Uppsala universitet har infört nya riktlinjer för genomförande av skriftliga prov vid Uppsala universitet (läs mer under rubrik tentamen, http://www.uu.se//student/rattigheter).

Länken finns även via uu:s sida Student vid UU i vänstermarginalen och hänvisning till reglerna finns i Studiehandboken, sid 20.

Endast studenter som anmält sig via Studentportalen i tid får delta vid ett skriftligt prov. Det gäller såväl ordinarie som omtentamen. De kan inte efteranmäla sig i skrivsalen.
Kommer en student sent efter det att provuppgifterna delats ut så ska studenten vänta utanför salen i 25 min tills det att vakterna öppnar för sent ankomna studenter, ingen extra tid ges. Studenter som kommer senare än 30 minuter efter utsatt starttid får inte delta i provet.
Lärare med kunskap om ett provs innehåll ska vara tillgängliga per telefon 30 minuter före skrivstart och 90 minuter framåt. Om en lärare besöker ett skriftligt prov ska vederbörande kunna legitimera sig.

Följande information utgör utgångspunkt för tidsplanering av skriftliga prov och rättningstid för dessa prov: En student har, om det inte finns särskilda skäl, rätt att få tentamen eller annan examination rättad och betygsatt inom högst 25 kalenderdagar, dock minst 14 kalenderdagar före omtentamen. Tentamensresultat ska efter avslutad rättning och betygsättning snarast dokumenteras i Uppdok..
UNIVERSITET BJUDER ALLA STUDENTER PÅ HEMMAMATCHER
2015-05-08 16:35
Uppsala universitet bjuder alla studenter på fritt inträde till IK Sirius Hemmamatcher i fotboll i superettan (Herrar) och elitettan (damer) under 2015. Det sker inom ramen för universitets strävan att stärka Uppsalas profil som en attraktiv studentstad. Möjligheten för alla studenter att se gratis matcher på elitnivå är en åtgärd i denna strävan. Upplysningar: Tom.Petersson@uadm.uu.se (018-471 22 06)
Sommarkurs i Visby 2015 för medicinsk personal v. 2428
2015-03-12 08:11
Institutionen för arkeologi och antik historia anordnar en sommarkurs i Paleopatologi, anatomi och morfologi
med klinisk medicinsk inriktning
OBS! Sista ansökan via antagning.se är 16 mars!
Byte av PVK?
2014-11-19 17:36
Se färsk SBU-rapport
Information till studenter antagna före ht14
2014-10-27 12:02
Den som har studieuppehåll mister inte sin programplats, men det kan bli nödvändigt med en individuell studieplan vid återgång i studier.
Även den som inte är klar med moment i någon kurs kan behöva individuell studieplan.
Kontakta studievägledare Anna-Lena Blom för diskussion.
Dags att söka Queen Silvia Nursing Award
2014-08-19 18:11
2014 delas för andra gången Queen Silvia Nursing Award ut. Läs mer på följande länk: http://www.queensilvianursingaward.se/
Terminsstart hösten 2014
2014-04-14 09:27
T1 startar den 1 september
T2-T6 startar den 25 augusti
10:e årliga konferensen i omvårdnadsinformatik
2014-02-11 13:59
Kursledning för min kommande kurs?
2012-08-23 16:30
För information om kursledning för din nya kurs, klicka på "visa mer/dölj" under Programöversikt på programmets startsida. Klicka på din kurs.