logotyp Studentportalen

Kompletterande lärarutbildning

Prog.kod: UKL2Y 90 hp.
Programmets anslagstavla
Utbildning på DISTANS.
2015-08-04 16:19
För er som sökt till och antagits till KOMPLETTERANDE LÄRARUTBILDNING på DISTANS så kommer VFU-placeirng att handläggas på eget sätt. Ytterligare information kommer att delges er här.