logotyp Student Portal

Master's Programme in Scandinavian Studies

Prog.code: HSS2M 120 c.

 

Välkommen till Masterprogrammet i skandinavistik!

Det första du behöver tänka på är att registrera dig här i Studentportalen enligt anvisningarna i ditt Antagningsbesked eller den information som du har fått från institutionen. Du registrerar dig på den inledande kursen, Introduktionskurs i nordiska språk och nordisk litteratur, 7,5hp.

Vid Litteraturvetenskaplia institutionen ges under höstterminen kurserna Litteraturvetenskaplig teori och metod 7,5hp (obligatorisk kurs om du väljer att skriva en litteraturvetenskaplig uppsats) och  Filmiska adaptioner av nordisk litteratur 7,5hp inom ämnet skandinavistik. Utöver dessa kan du välja Retorikvetenskaplig teori och metod 7,5hp, Praktisk förlagskunskap 7,5hp, Renässansens retorik, 7,5hp (läskurs) eller Genusperspektiv vid textanalys 7,5hp. Du kan också välja kurser bland historisk-filosofiska fakultetens breda utbud.

På Institutionen för nordiska språk ges under höstterminen kurserna Teori och metod för nordister 7,5 hp (obligatorisk kurs om du väljer att skriva en uppsats inom nordiska språk)  samt Vetenskapligt skrivande på svenska 7,5 hp. Utöver dessa har vi på Nordiska språk två kurser inom skandinavistik: Tillämpad språkriktighet och språkvård 7,5 hp samt Grammatik och fonologi 7,5 hp

Mer information om dina kursval kommer att skickas ut i början av augusti.