logotyp Studentportalen
Meny
Innehåll

Förskollärarprogrammet

Prog.kod: UFÖ1Y 210 hp.

Kurser som ingår i programmet

Denna programöversikt listar vilka kurser som läses vid respektive termin på Förskollärarprogrammet enligt den nuvarande studieplanen.

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

 • Ledarskap i förskolan, 7.5 hp
  Ny kurs
 • Hållbart utvecklingsarbete i förskolan, 7.5 hp
  Ny kurs
 • VFU II, 15 hp
  Ny kurs

Termin 5

 • Yngre barns livsvillkor, 7.5 hp
  Ny kurs
 • Svenska som andraspråk och flerspråkighet, 7.5 hp
  Ny kurs
 • Lek i förskolan, 7.5 hp
  Ny kurs
 • Barns medieanvändande, 7.5 hp
  Ny kurs

Termin 6

 • Läroplansteori, 7.5 hp
  Ny kurs
 • Uppföljning och analys av lärande och utveckling, 7.5 hp
  Ny kurs
 • Specialpedagogik, 7.5 hp
  Ny kurs
 • Vetenskapsteori och metod, 7.5 hp
  Ny kurs

Termin 7