logotyp Studentportalen

Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik

Prog.kod: TKK1Y 60 hp.
Programmets anslagstavla
Rektorsbeslut: Undervisning och examination på distans fr.o.m. 2020-03-18
2020-03-17 16:07
Upprop
2010-08-24 10:38
Välkommen till upprop för programmet i kärnkraftteknik!

Uppropet äger rum fredag den 27 augusti kl 10:00 (prick) i sal sal 80121 i Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala. Medtag legitimation och antagningsbesked.

Kurser som ingår i programmet

Denna programöversikt listar vilka kurser som läses vid respektive termin på Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik enligt den nuvarande studieplanen.