logotyp Studentportalen

Masterprogram i molekylär medicin

Prog.kod: MBK2M 120 hp.

APPLY TO THE MASTER PROGRAMME IN MOLECULAR MEDICINE!

Application period open for admissions fall 2019

Deadline 15 January

Apply online at universityadmissions.se

APPLICATION CODE UU-M3830

 

Enrolment Code: UU-M3830 Application

 

Please, contact

mastermolmed@igp.uu.se 

 

 

AMONG THE APPLICANTS FULFILLING THE ENTRY AND PROGRAMME-SPECIFIC REQUIREMENTS, THERE WILL BE A SELECTION BASED ON THEIR QUALIFICATIONS SPECIFIED ON A CV FORM. AFTER YOU HAVE COMPLETED YOUR APPLICATION ONLINE AT UNIVERSITYADMISSIONS.SE, DOWNLOAD AND FILL OUT THE PROGRAMME-SPECIFIC CV FORM. THE CV FORM AND ALL SUPPORTING DOCUMENTATION MUST THEN BE UPLOADED. 

 

 

 

Masterprogrammet i molekylär m­edicin ger dig fördjupad kunskap om de molekyl­ära och cellulära mekanismer som orsakar sjukdom, inklusive cancer, med fokus på genetiska och epigenetiska faktorer. Du lär dig att självständigt analysera och bearbeta data och forsknings­resultat genererade från aktuella metoder och tekniker. Du lär dig även tekniker för utveckling av ny molekylär diagnostik och terapi med applikationer inom både industri och forskning.

År 1
Första året fokuserar du på metoder och tek­niker för genetisk och epigen­etisk variation, klinisk diagnostik samt behandling. Du fördjupar dig i molekylär medicin med inriktning på forskningsorienterade frågeställningar. Vi be­skriver applikationer och användning av nya sekvensteknologier och dataanalys, med tyngdpunkt på genomanalys, epigenomik och komparativ genomik samt aktuella metoder inom proteomik, analys av protein och proteinuttryck inklusive metoder för identifiering av nya bio­markörer med praktisk tillämpning inom det Humana Proteom projektet (HPR). Du kommer att i labbet exempelvis studera epigentiska förändringar vid cancerbehandling genom pyrosequencing och ChIP-analys samt lära dig analysmetoden PLA (proximity ligation assay). Programmet ger dig även en inblick i projekt­ledning, presentationstekniker och etik. Du som är intresserad av forskning har, efter särskild prövning, möjlighet till parallella praktiska projektstudier.

År 2
Andra året omfattar diagnostik och analys­metoder inom bioimaging, allt från detektion av enstaka basmutationer till helkroppsavbildning. Kursen Regenera­tiv medicin beskriver molekylära meka­nism­er bakom nya tekniker inom stamcellsterapi och annan cell- och immun­terapi samt framställning av biomaterial. I labbet kommer du att utföra in vitro differentiering av neuronala och m­yeloida stamceller.

Den sista terminen utför du ett examens­arbete inom molekylär medicin i forskar­grupp vid en akademisk institution eller i industri i Sverige eller utomlands. Ar­betet utvärderas genom en skriftlig sammanställning av resultaten samt att du håller ett forskningsseminarium.

Programmets anslagstavla
2019-09-12 14:59

 

  WELCOME TO

 

MASTER PROJECT PRESENTATIONS  

Master’s in Molecular Medicine 13 Sept. 2019   

Friday 13thSeptember    Waldenström, Rudbeck Laboratory

 

8.30-9.05 

Assessing structural variant-mediated enhancer hijacking of PRDM6in medulloblastoma through Capture Hi-C.     SKYPE

Speaker: Migle Mikutenaite, BRIC, University of Copenhagen

Opponents:Angela and Supreetha

 

9.05-9.40 

Characterization of MAdCAM-1 expressing stromal cells in peripheral lymph nodes

Speaker: Gajana Gasparjan, Uppsala University

Opponents: Supreetha and Agathe

 

Fika 

10.00-10.35

The implementation of a Drosophila melanogaster model of depressive-like phenotypes

Speaker: Angela Hoyer, Uppsala University

Opponents: Agathe and Migle

 

10.35-11.05

Exploring functional significance of lncRNA by single molecule RNA FISH using Neuroblastoma as a model system

Speaker: Supreetha Kumargowda Toplar, Gothenburg University

Opponents: MIgle and Gajana

 

11.10-11.45

Study of the ECM as a regulator of the niche in adult hippocampal neurogenesis  

Speaker: Agathe Grandcolas, Vienna Biocentre, Austria

Opponents: Gajanaand Angela 

 

11.45-12.35PROJECT/PROGRAMME EVALUATION

 Questions – positions – job etccertificates

Master Project Presentations 9th February
2018-02-07 12:09

WELCOME to

 

Master project presentations 

Master in Molecular Medicine   

 

Friday 9th February      BMC     C8:321

 

 

9.00-9.45

Preclinical evaluation of a new thiazolide prodrug- targeting quiescent cells in multicellular tumour spheroids

Speaker: Frida Nyberg

Dept. of Medical Sciences, Uppsala University

Opponents: Rein and Josefin

 

9.45-10.30

Disease model for Neurochondrin deficiency using CRISPR/Cas9 technology

Speaker: Rein Fadoul

Dept. of Immunology, Genetics and Pathology, Uppsala University

Opponents: Frida and Josefin

 

Coffee Break

 

10.45-11.30

Characterization of a novel MMP14 deficiency syndrome by protein studies and establishment of a model system using CRISPR/Cas9 in embryoid bodies

Speaker: Josefin Johansson

Dept. of Immunology, Genetics and Pathology, Uppsala University

Opponents: Rein and Frida

11.30-12.15 Evaluation and Conclusion

 

Health Innovation  An Interdisciplinary Approach, 5 credits
2016-11-22 10:03

Dear All,

The course Health Innovation  An Interdisciplinary Approach, 5 credits will be offered again during spring semester 2017.

Application deadline 15th December-- more info on flyer.

 

Kurser som ingår i programmet

Denna programöversikt listar vilka kurser som läses vid respektive termin på Masterprogram i molekylär medicin enligt den nuvarande studieplanen.

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4