logotyp Studentportalen

Masterprogram i läkemedelsanvändning

Prog.kod: FLM2M 120 hp.
Programmets anslagstavla
14 september: mässa med information om anmälan till termin 2 och 4, vt-21
2020-09-11 16:45
Viktig information vid närvaro på BMC p.g.a. Corona!
2020-08-26 10:42
Studievägledning
2020-06-26 15:34
Drop-in och bokade samtal sker via telefon fr o m 19 mars
2020-03-18 13:59
Ändrade drop-in tider från och med 21 november
2019-11-20 16:02
Viktig information angående nedläggning av kurser
2019-06-20 14:31
 

Kurser som ingår i programmet

Denna programöversikt listar vilka kurser som läses vid respektive termin på Masterprogram i läkemedelsanvändning enligt den nuvarande studieplanen.

Termin 1

 • Läkemedelsanvändning, 7.5 hp
 • samt ett av nedanstående alternativ:
  a) Valbara kurser om 22,5 hp
  b) Valbar kurs 7,5 hp och magisterprojekt i läkemedelsanvändning, 3FB009, 15 hp

Termin 2

 • Ett av nedanstående alternativ kan väljas:
  a) Valbara kurser
  b) Valbara kurser och magisterprojekt i läkemedelsanvändning 15 hp (3FB009) eller
  c) Magisterprojekt i läkemedelsanvändning 30 hp (3FB008).

Termin 3

 • Valbara kurser.

Termin 4