logotyp Studentportalen

Biomedicinprogrammet

Prog.kod: MBN1K 180 hp.

Biomedicinprogrammet är ett treårigt kandidatprogram.
Är du intresserad av biomedicinsk forskning? Vill du utveckla och utvärdera nya behandlingar för att förebygga, lindra och bota sjukdomar? Då är biomedicinprogrammet något för dig! Biomedicin syftar till att fördjupa kunskapen om den friska och sjuka människans biologi. Programmet förbereder till självständigt arbete med medicinsk forskning, utveckling, produktion och information.

Programmets anslagstavla
Coronainformation för studenter - viktig läsning innan terminsstart
2020-08-25 17:51
Information om omtentamenstillfällen då programmet gör om
2020-05-13 11:29
Från rektor angående coronaviruset
2020-03-13 19:16
Vidarebefordring av e-post i Ladok
2018-12-21 20:20
 

Kurser som ingår i programmet

Denna programöversikt listar vilka kurser som läses vid respektive termin på Biomedicinprogrammet enligt den nuvarande studieplanen.

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6