logotyp Studentportalen

Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi

Prog.kod: HSE1K 180 hp.

Kultur, samhälle och etnografi är för dig som vill förstå människors livsvillkor och perspektiv, hantera vardagsproblem och möta globala utmaningar. Kultur- och samhällsanalys och etnografiska metoder är en kompetens som i allt högre grad efterfrågas på arbetsmarknaden, både i Sverige och internationellt. Utbildningen ger dig därför viktiga kunskaper för en karriär inom till exempel integrationsverksamhet, bistånd, diplomati, eller media och kommunikation.

Programmets anslagstavla
Programstart HT2020 måndagen 31 augusti kl.10:15
2020-08-25 09:58