logotyp Studentportalen
Meny
Innehåll

Socionomprogrammet

Prog.kod: SOC1Y 210 hp.

Hälsning och tack från programsamordnaren!

  Till alla nya studenter vill jag säga hjärtligt  välkomna till Socionomprogrammet vid Uppsala universitet! Ni har en spännande och viktig studietid framför er. Välkomnande programintroduktion och upprop sker den 28/8 2017,  kl. 10:15-12:00 i sal IV, Universitetshuset.

Ulla Hellström Muhli

 Till alla andra studenter vid programmet vill jag säga tack och hej då!

Jag har beslutat mig för att fr. o. m. 1/9 2017 sluta min tjänst efter snart sex år som universitetslektor i socialt arbete och därmed också uppdraget som programsamordnare för Socionomprogrammet sedan 2014.  Jag vill tacka Er alla för den tid som varit - med god gemenskap och trevligt samarbete med så väl enskilda studenter, som med studentorganisationen SVUU – numera Socionomus. Jag vill också tacka för den vänlighet som jag mött från er!

                     Mitt mål som programsamordnare har varit att se till att programmet och dess kurser utvecklas i linje med verksamhetens krav och att kursers innehåll ska motsvara krav på högskolemässighet och hög kvalitet för högre utbildning. Detta mål uppnåddes med att programmet fick omdömet Hög kvalitet av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i  december 2015  - som jag är mycket nöjd med. Antalet sökande till programmet ökar och till hösten 2017 har totalt 3980 personer sökt till 60 platser, som nu utökats till 70. Av dessa var det 462 som sökt programmet som förstahandsval! Arbetet med att ytterligare förbättra programmets utbildningskvalitet fortsätter. Jag går nu vidare med en spännande uppgift  - att skriva en lärobok i GERONTOLOGISKT SOCIALT ARBETE, i ett samarbete med bokförlaget Studentlitteratur. En sådan, saknas idag för Socionomprogrammen!

https://i1.rgstatic.net/ii/profile.image/AS%3A303322911707139%401449329225385_l/Siv_Britt_Bjoerktomta.png   Jag vill också hälsa universitetslektor i socialt arbete, Siv-Britt Björktomta välkommen till sin nu nya funktion som programsamordnare! Jag önskar er studenter och dig Siv-Britt en givande tid framöver.

Siv-Britt Björktomta E-post: siv-britt.bjortomta@soc.uu.se

                   Hoppas på fortsatt givande tid önskar jag också universitetslektorerna  i socialt   arbete  Christina Nehlin Gordh och Susanne Gustavsson, (Susanne är kursansvarig för kursen: Handledd verksamhetsförlagd utbildning (H-VFU)) och

https://www.miun.se/imagevault/publishedmedia/e8ug4gz1oiqxnu2vynup/danils.jpg  Daniel Nilsson Ranta som bl.a. är   kursansvarig för programmets första kursSocialt arbete: Teori,   utveckling och profession.        Kursintroduktionen är den 30/8 2017, kl. 08:15 - 10:00 i sal IV,       Universitetshuset.

 

Daniel Nilsson Ranta, E-post: Daniel.nilsson.Ranta@soc.uu.se

 

Hälsningar

Ulla Hellström Muhli

 

 

.

 

Programbeskrivning

Som socionom arbetar du med människor i utsatta livssituationer. Socialt arbete är viktigt för många människors välfärd och behöver ledas, organiseras och genomföras med hög kvalitet. Programmet betonar människan som en ... [+]

Kontaktinformation

Studievägledare Katriina Östensson
E-post: studievagledare@soc.uu.se
Telefon: 018-471 15 05

Programsamordnare Ulla Hellström Muhli
E-post: ulla.hellstrom_muhli@soc.uu.se
Telefon: 018-471 5172

Denna sida visar upp viss information om kursen/programmet. För att se all information måste du vara registrerad och logga in.