logotyp Studentportalen

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi

Prog.kod: TIE2Y 300 hp.
Programmets anslagstavla
Utnarm - Karriärmässa 5/11
2020-11-04 10:15
Rektorsbeslut: Undervisning och examination på distans fr.o.m. 2020-03-18
2020-03-17 16:07

Kurser som ingår i programmet

Denna programöversikt listar vilka kurser som läses vid respektive termin på Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi enligt den nuvarande studieplanen.

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

 • ÅRSKURS 3, PRELIMINÄR STUDIEPLAN FÖR LÄSÅRET 2022/2023
  Industriell ekonomi IV: företaget och omvärlden (del 1-2), 10 hp
  Algoritmer och datastrukturer I, 5 hp
  Beräkningsvetenskap II, 5 hp
  Databasteknik för industriella tillämpningar, 5 hp
  Systemtänkande och modellering, 5 hp

Termin 6

 • ÅRSKURS 3, PRELIMINÄR STUDIEPLAN FÖR LÄSÅRET 2022/2023
  Industriell ekonomi IV: företaget och omvärlden (del 3), 5 hp
  Informationsutvinning I, 5 hp
  Optimeringsmetoder, 5 hp
  Självständigt arbete i industriell ekonomi, 15 hp

Termin 7

 • ÅRSKURS 4, PRELIMINÄR STUDIEPLAN FÖR LÄSÅRET 2023/2024
  Industriell Internet of things, 5 hp
  Ingenjörsteknisk ledning, 5 hp
  Stokastisk modellering, 5 hp
  Modellering och optimering av logistiska system, 5 hp
  Databasteknik II, 5 hp
  Valbar kurs, 5 hp

Termin 8

 • ÅRSKURS 4, PRELIMINÄR STUDIEPLAN FÖR LÄSÅRET 2023/2024
  Data Engineering, 5 hp
  Statistisk maskininlärning, 5 hp
  Valbara kurser, 20 hp

  I årskurs 4-5 finns 40 hp valbara kurser. Av dessa skall minst 15 hp vara inom fältet Industriell ekonomi och minst 15 hp inom Industrial Analytics.

Termin 9

 • ÅRSKURS 5, PRELIMINÄR STUDIEPLAN FÖR LÄSÅRET 2024/2025
  Teknik-Affärsutveckling-Ledning, 10 hp
  Valbar kurs, 10 hp
  Vetenskaplig metod, 5 hp
  Valbar kurs inom industrial analytics, 5 hp

Termin 10

 • ÅRSKURS 5, PRELIMINÄR STUDIEPLAN FÖR LÄSÅRET 2024/2025
  Examensarbete i industriell ekonomi, 30 hp