logotyp Studentportalen

Sociologiprogrammet

Prog.kod: SSC1K 180 hp.

Välkommen till Sociologiprogrammet höstterminen 2020!

Sociologiprogrammet ges i Uppsala, omfattar tre års studier och bygger på sociologisk grund. Det är uppbyggt av en obligatorisk och en valfri del. Den obligatoriska delen innefattar ämnena sociologi och utbildningssociologi. Den valfria delen omfattar två terminer där du väljer kurser utifrån ett angivet kursutbud. Den sista terminen på programmet fördjupar du dig inom antingen sociologi eller utbildningssociologi, vilket bland annat inkluderar genomförande av ditt uppsatsarbete.

Sociologiprogrammet ger dig som student en god skolning i vetenskapliga metoder och ett vetenskapligt förhållningssätt som är viktiga kompetenser oavsett om man avser fortsätta en akademisk karriär eller den övriga arbetsmarknaden. Det finns idag ett behov att betona och klargöra strukturella förklaringsfaktorer för att förstå vår samtid. Programmet syftar till att ge dig som student ett utbildningsalternativ som står i kontrast till de volymmässigt stora utbildningar som betonar individuella förklaringar. En ledande tanke med programmet är att du under din studiegång ska kunna välja breddning och fördjupning som du finner intressant.

Sociologiprogrammet samverkar därför med en rad ämnen inom Uppsala universitet - som historia, litteraturvetenskap, religionsvetenskap, ekonomisk historia, antropologi, idé- och lärdomshistoria - och har som mål att både skapa en gedigen sociologisk grund att stå på och en akademisk bredd. Inom programmet har du vidare möjlighet att göra praktik och därigenom bilda dig en mer konkret förståelse för relationen mellan teori och praktik inom sociologiområdet. Du ges också möjlighet att studera utomlands, vilket kan vara en betydelsefull kompetens i din framtida karriär.